Syn.: Thesium ramosum Hayne, Linosyris ramosa (Hayne) Kuntze
Česká jména: lněnka větevnatá (Dostál 1950), lněnka rolní (Kubát 2002)
Slovenská jména: ľanolistník vetvistý (Dostál 1950), ľanolistník roľný (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium arvense
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem. Roste od střední Evropy po Střední Asii. U nás v minulosti dosti často na jižní Moravě, zejména v Dyjsko-svrateckém úvalu. Zcela izolovaně byl druh doložen z okolí Kolína. V posledních desetiletích však značně ustupuje.
Ekologie: Vyhledává travnatá, kamenitá nebo písčitá stanoviště na loukách nebo pastvinách, kolem cest, na mezích a úhorech.
Thesium arvense
Popis: Vytrvalé, vzácně dvouleté byliny. Oddenek krátký, dřevnatý, mnohohlavý, vytvářející nejčastěji 5–15 lodyh, bez plazivých výběžků. Lodyhy vystoupavé nebo poléhavé, 15–30 cm dlouhé, většinou větvené, vzácně jednoduché, podélně rýhované, lysé nebo osténkatě drsné. Listy téměř přisedlé, čárkovité, 1,5–3,5 cm dlouhé, jednožilné, celokrajné nebo jemně zoubkované. Květenství zaujímající horní třetinu délky lodyhy, zpravidla složené, latnaté, květonosné větvičky 1,0–1,5 cm dlouhé, nitkovitě tenké, rovnovážně odstálé, jednokvěté, listen čárkovitý, 1,0–1,5 cm dlouhý, listence čárkovité. Květy kratičce stopkaté, (4–)5četné, okvětí nálevkovité, rozčleněné v trojúhelníkovité cípy, uvnitř bílé, vně zelenavé nebo hnědavé. Plod elipsoidní, okvětí za plodu kuželovité, cípy dovnitř stočené. Kvete od dubna do července.
Záměny: Podobný druh lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) se liší dlouze plazivým oddenkem a některými květonosnými větvičkami trojkvětými a silnějšími. Lněnka Dollinerova (T. dollineri) se vyznačuje výrazně zkrácenými květonosnými větvičkami.
Ohrožení a ochrana: V ČR je lněnka rolní vzhledem k výraznému ústupu řazena ke kriticky ohroženým druhům (C1t), na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU – jako Thesium ramosum).
Thesium arvenseThesium arvense
Thesium arvense
Fotografováno dne 23. 4. 2011 (u Mikulova).