Carl Friedrich von Ledebour (Ledebur) se narodil dne 8. července 1785 v Greifswaldu, zemřel 4. července 1851 v Mnichově. Botanik, cestovatel.

Byl synem švédského vojenského úředníka, nepatřil k německé šlechtě. Vystudoval medicínu a přírodní vědy (1805), nejdříve pracoval na univerzitě v Greifswaldu. Od roku 1811 do roku 1836 byl profesorem přírodních věd a ředitelem botanické zahrady na univerzitě v Dorpatu (dnes Tartu) v Estonsku. V roce 1818 krátce navštívil Krym. Podnikal studijní cesty, v roce 1826 na Altaj a do východního Kazachstánu. Na expedici se s ním účastnili jeho žáci A. Bunge a C. A. Meyer. Byla to první botanická, mineralogická a zoologická exkurze do této oblasti, ze starších dob existovaly zprávy z cest např. od D. G. Messerschmidta ze Sibiře a P. S. Pallase ze západního Altaje. Expedice sbírala také etnobotanické a archeologické materiály. Do botanické zahrady dovezli živé rostliny, semena a další materiál. Za výzkum rostlinstva ruské říše ho car Alexander I. povýšil do šlechtického stavu. Od 25. 5. 1814 byl dopisujícím členem Petersburské akademie věd. V roce 1836 se vrátil do Německa.
Jeho nejdůležitější práce je Flora Altaica (4 svazky), první květena altajského pohoří, publikovaná v letech 1829–34. Další rozsáhlá práce je Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum floram rossicam, imprimis altaicam, illustrates (1829–34, 5 svazků) s 500 ilustracemi. Flora Rossica, 4 díly vydané v letech 1841–53, je první kompletní květena ruského státu s popisem 6522 druhů v 1139 rodech. Herbáře z cest jsou uloženy v herbářích Ruské akademie věd.

V práci Flora Altaica popsal nové druhy Malus sieversii (popsal jako Pyrus sieversii) a Larix sibirica. Dále popsal rody Brachyactis (Asteraceae), Cystanche (Scrophulariaceae), Epipogon (Orchidaceae), Phloiodicarpus (Apiaceae).
Standardní botanická zkratka jeho jména je LEDEB. Na jeho počest byl pojmenován rod Ledebouriella H. Wolff, Apiaceae; Ledebouria Roth, Asparagaceae; druhová jména po něm nese mnoho rostlin, např. Trollius ledebourii, Silene ledebourii, Peucedanum ledebourii, Lonicera ledebourii.
Lonicera ledebourii