Syn.: Orchis tephrosanthos Vill., Orchis macra Lindley, Orchis militaris L. subsp. simia (Lamarck) Bonnier et Layens – vstavač opičí, vstavač opička
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Orchis simia
Rozšíření: Druh s areálem rozloženým v atlantské a mediteránní části Evropy, severně zasahuje až do jihozápadního Německa, Nizozemska a jižní Anglie, přes Balkánský poloostrov proniká až do Maďarska, na jihu do severní Afriky, na východě areál pokračuje přes Malou Asii až na Kavkaz, do severního Íránu a Turkmenistánu. U nás ani na Slovensku se tento druh nevyskytuje.
Ekologie: Roste na loukách a ve světlých lesích, v křovinách (garrigue), na stanovištích slunných i polostinných, na půdách neutrálních, ale i na vápenci, v pásmu od nížin až do hor (1550 m n. m.). Kvete od března do května.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–40(–60) cm vysoká, lodyha přímá, s 2–6 přízemními listy v růžici a 1–2 listy lodyžními, listy jsou neskvrnité, vejčité až kopinaté, až 20 cm dlouhé a 4,5 cm široké. Květenství je husté, válcovité, poměrně krátké, 3–9 cm dlouhé, vykvétá ve směru shora dolů, korunní lístky (5) jsou skloněny v uzavřenou přilbu, která je vně zbarvena do bělavé lila, uvnitř je lila tečkovaná a žilkovaná, šestý korunní lístek vytváří nápadný, až 20 mm dlouhý pysk, který je hluboce 3laločný, střední díl je červeně tečkovaný, postranní cípy středního laloku jsou úzce podlouhlé, až 11 mm dlouhé a jen nanejvýše 1 mm široké, na konci zaokrouhlené, nepravidelně zahnuté, nachově nebo karmínově červené, ostruha je válcovitá, dolů zahnutá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Orchis simia je ve většině evropských států, které leží při jeho severní hranici rozšíření, pokládán za druh vzácný a ohrožený, je obvykle i chráněn zákonem (například Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Německo, Srbsko, Ukrajina). Mezinárodně je také chráněn úmluvou CITES.
Poznámka: V evropských oblastech společného výskytu se vstavačem vojenským (Orchis militaris) vytváří křížence Orchis ×beyrichii, který mnohde svého rodiče následně vytlačuje. Kříží se také se vstavačem nachovým (Orchis purpurea) a ve východní oblasti areálu i s Orchis adenocheila.
Orchis simiaOrchis simia
Orchis simiaOrchis simia
Fotografovala Gabriela Leugnerová dne 28. 4. 2007 (Švýcarsko, pohoří Jura).