Syn.: Acosta diffusa (Lam.) Soják, Acrolophus diffusus (Lam.) Á. Löve et D. Löve, Centaurea ammophila Besser ex DC., Centaurea iljiniana N. B. Illar., Centaurea microcalathina A. O. Tarassov, Centaurea myriocephala E. D. Clarke, Centaurea ovina Pall. ex Steud., Centaurea parviflora M. Bieb., nom. illeg., Centaurea parviflora Sibth. et Sm. non Lam., Centaurea parviflora auct. non Delile, Centaurea parviflora Besser, nom. illeg., Centaurea sabulosa Ledeb. ex Spreng., Centaurea seresiensis Rech. f., Centaurea seriensis Rech. f., Centaurea spinosa Griseb., Cyanus diffusus (Lam.) Dostál ined.
Česká jména: chrpa rozvětvená (Dostál 1957), chrpa rozkladitá, chrpina rozkladitá (Štěpánková 2004)
Slovenská jména: nevädzka rozložitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea diffusa
Rozšíření: Původní je v jihovýchodní Evropě a západní Asii od Jugoslávie, Makedonie a Řecka po Kavkaz, na sever zasahuje její areál po východní Rumunsko, jižní Ukrajinu a jihozápadní část evropského Ruska. Nepůvodní výskyt je znám ve většině zemí Evropy, v rozsáhlých částech Kanady a USA, v Argentině, na Altaji a na střední Sibiři, v mnohých oblastech je naturalizovaná. V Severní Americe je známa již od r. 1907, nyní je zde považována za nebezpečný invazní druh, zejména v západní části USA. V České republice byla několikrát nalezena zplanělá na nádražích a ve větších sídlech, nejčastěji v Praze (na vysočanském nádraží dlouhodobý výskyt), ale také v Brně, České Třebové a v Ostravě-Vítkovicích.
Ekologie: Roste na pustých místech, neudržovaných pastvinách, suchých narušených a ruderálních stanovištích, nádražích, v původním areálu i na přímořských písčinách. V Severní Americe hojně invaduje na pastviny, kde kvůli své pichlavosti představuje ohrožení pro zvířata, a také na pole (např. s vojtěškou), na širokou škálu stepních stanovišť a na břehy vodních toků. Preferuje suché, lehké, porézní substráty. Kvete od června do srpna.
Centaurea diffusa
Popis: Dvouleté až víceleté monokarpické byliny, často kulovitého vzhledu. Lodyha přímá, 20–60 cm vysoká, často již v dolní polovině větvená, oble hranatá, krátce pýřitá, často fialově naběhlá. Listy přízemní růžice řapíkaté, 8–12 cm dlouhé, 2–3,5 cm široké, pavučinatě chlupaté, s čepelí nepravidelně 2krát peřenosečnou, v obrysu eliptickou až obkopinatou; lodyžní listy přisedlé, mimo nejspodnější listy pouze 1krát peřenosečné, v obrysu eliptické, 1–4 cm dlouhé, 1–2 cm široké, olysalé, žláznatě tečkované. Úbory v bohatém, rozložitém latovitém květenství, 1,5–2 cm v průměru; zákrov úzce kuželovitý až úzce vejcovitý, 8–10 mm dlouhý, 2–4 mm široký; střední zákrovní listeny úzce kopinaté, se slámově světle hnědým přívěskem, po obou stranách třásnitým 5–6 tuhými, až 1,7 mm dlouhými třásněmi a na vrcholu zakončeným tuhým, šikmo nahoru vyhnutým, 1,5–3(–4) mm dlouhým ostnem, na jehož bázi jsou 3–4 tuhé, hrotité třásně; květy bělavé nebo narůžovělé, okrajové květy paprskují. Nažky obvejcovité, řídce krátce chlupaté, lesklé, bez chmýru.
Význam: V západní části USA představuje chrpa rozkladitá závažný problém. Údajně zde do roku 1998 zarostla plochu 26 640 km2, invadovaná plocha se od té doby zvětšuje každým rokem průměrně o 18 %.
Centaurea diffusa
Centaurea diffusaCentaurea diffusa
Fotografováno dne 26. 7. 2013 (USA, Oregon, Columbia Hills Petroglyphs).