Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lupinus densiflorus
Rozšíření: Druh má velmi malou arelu na pacifickém pobřeží na jihu ostrova Vancouver v Britské Kolumbii v Kanadě, na severovýchodě státu Washington v USA a na několika ostrůvcích v průlivu mezi nimi. Populace z Kanady a Washingtonu, označované jako Lupinus densiflorus var. densiflorus, jsou odděleny od rozsáhlejší arely, která zabírá Kalifornii a přesahuje i do sousedního Mexika; zde se vyskytují poněkud odlišné typy hodnocené na úrovni variety nebo poddruhu.
Ekologie: Stanovištěm jsou travnaté, často mírně erodované svahy nad mořem, většinou na místech s jižní nebo západní expozicí. Na těchto stanovištích často roste spolu s Grindelia integrifolia, Lomatium nudicaule, Symphoricarpos albus, Rosa nutkana aj.
Lupinus densiflorus
Popis: Dosti statná jednoletá bylina s přímou, větvenou, odstále měkce chlupatou lodyhou vysokou 20–30 cm. Listy jsou střídavé, někdy ve vyšší části lodyhy poněkud nahlučené, 8–10četné, řapík je hustě chlupatý, mnohem delší než lístky; lístky jsou obkopinaté, 1,5–3 cm dlouhé, na líci lysé, na rubu chlupaté, na vrcholu tupé nebo špičaté. Květenství je přeslenitě uspořádaný hrozen; květy jsou souměrné, oboupohlavné; kalich je dvoupyský, horní pysk je krátký, dvouzubý, zuby jsou 2–4 mm dlouhé, dolní pysk je mnohem delší, trojzubý, zuby jsou 10–11 mm dlouhé; koruna je 1–1,5 cm dlouhá, žlutobílá nebo bílá, někdy narůžovělá, pavéza je podlouhlá, krátce chlupatá, křídla a člunek jsou na bázi na hranách brvité; tyčinek je 10; svrchní semeník je tvořen jediným plodolistem. Plody jsou 1,5–2 cm dlouhé chlupaté lusky se 2 semeny.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen na Červený seznam Britské Kolumbie. Jsou zde známy jen 3 recentní populace na celkové ploše asi 12 arů; jsou navíc ohroženy sukcesí vegetace, k níž přispívá invaze zavlečených evropských druhů (Dactylis glomerata, Lolium perenne, Bromus hordeaceus aj.).
Poznámka: Taxonomická problematika je dosti složitá a popsané vnitrodruhové jednotky hodnotí různí autoři odlišně; někteří badatelé se dokonce domnívali, že druh byl do Kanady teprve nedávno zavlečen člověkem. Ani vztah k druhu Lupinus microcarpus není dosud vyjasněný.
Lupinus densiflorus
Lupinus densiflorus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 6. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island: Victoria, pobřeží na jižním okraji města).