Syn.: Medicago tenuiflora C. Presl
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Medicago prostrata
Rozšíření: Jižní a střední Evropa, na jihu od Rumunska a Albánie po Itálii, na sever po Maďarsko až jižní Moravu. V ČR výhradně v západní části Panonského termofytika, především na slepencích v okolí Moravského Krumlova a na Pavlovských kopcích. U nás druh roste na severní hranici svého areálu.
Ekologie: Druh výslunných, skalnatých a kamenitých strání, xerotermních trávníků. Roste především na mělkých, skeletovitých, často vápnitých půdách na vápencovém nebo slepencovém podkladu. Druh kvete od dubna do srpna.
Medicago prostrata
Popis: Vytrvalé byliny se silným větveným hlavním kořenem. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, (10–)20–40(–60) cm dlouhá, od báze často větvená, tupě hranatá, roztroušeně přitiskle chlupatá nebo olysalá. Listy s 3–8 mm dlouhými řapíky, lístky čárkovitě až úzce obkopinaté, na bázi znenáhla klínovitě zúžené, na vrcholu uťaté, drobně zubaté, s nasazenou osinkovitou špičkou, chlupaté až olysalé. Květenství chudá, řídká, 2–8(–13)květá, na krátkých chlupatých stopkách, květy na 2–4 mm dlouhých, za plodu se prodlužujících stopkách. Listeny čárkovité, brvité, kratší než stopky. Kalich 3–5 mm dlouhý, lysý, kališní cípy úzce trojúhelníkovité, zdéli nebo o málo delší než kališní trubka. Koruna 5,5–8,0 mm dlouhá, světle žlutá, pavéza obvejčitá, křídla delší než člunek. Lusky jsou nepukavé, opadavé, spirálně stočené. Plody lysé, za zralosti hnědošedé. Semena elipsoidní až úzce ledvinovitá.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tolice rozprostřená zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2r), na Slovensku je řazena do kategorie druhů zranitelných (VU).
Medicago prostrataMedicago prostrata
Medicago prostrata
Fotografováno dne 6. 6 .2009 (u Moravského Krumlova).