Syn: Orobanche epithymum var. minor Čelak.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Orobanche alba subsp. alba

Orobanche alba subsp. alba

Rozšíření: Druh s rozsáhlým eurasijským areálem sahajícím od atlantského pobřeží Evropy po Himálaj. Areál zahrnuje Britské souostroví, západní Španělsko, Francii, střední, jižní a jihovýchodní Evropu na sever po Sasko-Anhaltsko a Duryňsko, Čechy, Moravu, Slovensko, jihovýchodní Polsko, Ukrajinu a evropskou část Ruska po horní Dněpr a horní Volhu. Izolovaný výskyt je v jižním Švédsku na ostrovech Gotland a Öland. Dále pak Malá Asie, Zakavkazsko, Írán, jihozápadní Sibiř a Himálaj. Rozšíření ve východní části areálu dosud není dostatečně známé.
U nás se vyskytuje vzácně v severní polovině Čech, v jižní polovině Čech je izolovaná arela s centrem výskytu na Českokrumlovských vápencích. Na Moravě roste roztroušeně na sever po Moravskotřebovské vrchy. Těžiště výskytu je v kolinním stupni.

Ekologie: Roste na výslunných travnatých stráních, skalách, skalních stepích a zestepnělých úhorech, především na vápnitých půdách v teplých oblastech. Kvete od května do června.

Popis: Drobná, 8–30 cm vysoká, žláznatá, nezelená, parazitická bylina. Květenství je krátce válcovité s 5–20 květy. Koruna je trubkovitá, často však široce otevřená až zvonkovitá, bělavá nebo žlutavá, směrem k ústí (především na žilkách) růžová až červenofialová s četnými stopkatými žlázkami a purpurovou bliznou. Plodem je tobolka.

Hostitelé: Druh parazituje na mateřídouškách (Thymus spp.) a klinopádu obecném (Clinopodium vulgare).

Ohrožení a ochrana: Záraza bílá je Červeným seznamem řazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Orobanche alba subsp. albaOrobanche alba subsp. alba

Fotografováno dne 14. 6. 2006 (Česko, Čechy, Buškovice).