Syn.: Polygala amara subvar. brachyptera Chodat, Polygala amblyptera Rchb., Polygala carpatica Wołoszczak, Polygala amara var. balatonica Borbas et Dörfler., Polygala subamara Fritsch
Čeleď: Polygalaceae R. Br. – vítodovité

Polygala amara subsp. brachyptera

Rozšíření: Roste v Alpách, Karpatech a přilehlých územích, u nás ve třech izolovaných reliktních populacích v mezofytiku, v Posázaví, v údolí Dyje a v údolí Bečvy.

Ekologie: Vyhledává sušší, někdy řídce zalesněné svahy na bazických substrátech, včetně hadců, roste zejména na mělkých půdách. Druh kvete v květnu a červnu.

Polygala amara subsp. brachyptera

Popis: Vytrvalé byliny hořké chuti. Hlavní kořen vřetenovitý, tenký. Lodyhy četné, vystoupavé, jen řídce větvené nebo nevětvené, 10–25 cm vysoké, řídce pýřité. Dolní listy nahloučené v přízemní růžici, mnohem větší než listy lodyžní, obvejčité až kopisťovité, 10–35 mm dlouhé, 6–14 mm široké. Lodyžní listy kopinaté, nejširší uprostřed, zašpičatělé. Květenství mnohokvěté, zprvu husté, později protažené a řídké. Květy sytě modré nebo modré, listeny úzce vejčité až kopinaté, přibližně stejně dlouhé jako stopka. Kališní lístky kopinaté, odstálé, křídla obvejčitá, v horní polovině nejširší, s otevřenou žilnatinou, okraje svírají úhel 40–75 stupňů. Hřebenitý přívěsek s 12–20 úkrojky. Čnělka přibližně stejně dlouhá jako semeník. Tobolky v obrysu obsrdčité, širší než křídla. Semena podlouhle elipsoidní, s dlouhými štětinkami. Masíčko s nestejně dlouhými laloky.
Ohrožení a ochrana: V ČR je vítod hořký krátkokřídlý zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1r), zákonem však chráněn není.
Poznámka: Poddruh je velmi proměnlivý, v areálu vytváří několik variet, je pravděpodobně hybridogenního původu. Některé naše rostliny se blíží druhu Polygala amarella Crantz – vítod nahořklý.

Polygala amara subsp. brachypteraPolygala amara subsp. brachyptera
Polygala amara subsp. brachypteraPolygala amara subsp. brachyptera

Fotografováno dne 11. 6. 2009 (Slovensko, Malá Fatra).