Jan Otakar Martinovský se narodil dne 24. června 1903 v Počedělicích nad Ohří (na Lounsku), zemřel 2. dubna 1980 v Praze. Český učitel, botanik.

Martinovský

Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči, později na Univerzitě Karlově obor přírodopis a zeměpis. V roce 1927 obhájil dizertační práci Morfologie a biologie rodu Gagea a získal aprobaci pro učitelství na středních školách. Pracoval pod vedením Velenovského a získal doktorát přírodních věd. Pak učil na mnoha místech – v Praze, Jihlavě, Kroměříži, Příbrami. V Příbrami se věnoval srovnávací morfologii u čeledí Liliaceae a Adoxaceae. Později se zabýval spíše regionální floristikou, fytogeografií a taxonomií.
Když se vrátil do Prahy, učil na Smíchově a na dalších pražských školách. Pro zvýšení zájmu studentů o botaniku organizoval přírodovědné vycházky do pražského okolí, mnozí z nich se později věnovali botanice (Z. Pilous, V. Skalický, M. Šourková). Působil také s velkým zaujetím ve skautingu, později v Junáku.
Zkušenosti využil k psaní drobných didaktických příspěvků, učebnic, napsal školní botanický klíč Naše rostliny: Klíč k určování (Praha 1959), o rok později vyšel jeho Klúč na určovanie rastlín i na Slovensku (Bratislava 1960). Práci vždy spojoval s ochranou přírody. V 70. letech spolupracoval se Severočeskou pobočkou Československé botanické společnosti. V roce 1974 napsal spolu s Milošem Pozděnou Klíč a atlas stromů a keřů, po jeho smrti ještě také vyšel Klíč k určování stromů a keřů (Praha 1980 a 1983, také s M. Pozděnou).
Martinovský
Na Lounsku se věnoval studiu stepních rostlin a jejich biotopů, zvláště rodu Stipa. Zaznamenal reliktní výskyt východoasijských stepních druhů u nás a popsal 30 nových druhů (např. S. apertifolia, S. austroitalica, S. epilosa, S. novákii, S. rigida, S. smirnovii, S. turcica, spolu s Chrtkem S. hoggarensis). Studoval rozdíly ve vnitřní stavbě listových čepelí kavylů a jejich geografické rozšíření.
Napsal například: Srovnávací fytogeografická studie k problematice středoevropské stepi (1971), Neue Stipa-arten und einige Ergänzungen der Früher beschriebenen Stipa-Taxa (1976), Rozšíření kavylů v Českém středohoří a bližším okolí a jeho význam pro problematiku vzniku a vývoje středoevropské xerothermní vegetace (1977). Zpracoval rod Stipa L. pro 5. svazek Flora Europaea (1980).
Standardní botanická zkratka se používá ve znění MARTINOV. nebo plné jméno MARTINOVSKÝ.
Martinovský