Rudolf Veselý se narodil dne 16. dubna 1884 v Soběslavi, zemřel 3. listopadu 1966 v Praze. Český mykolog, pedagog, publicista.

Veselý

Studoval na učitelském ústavu v Soběslavi, později na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se systematikou a taxonomií hub. V roce 1921 založil společně s Františkem Smotlachou Československou mykologickou společnost. Svou sbírku hub a lišejníků Rudolf Veselý daroval soběslavskému a táborskému muzeu.
Přispěl do Atlasu hub evropských, který vydávali vlastním nákladem A. Pilát a K. Kavina, monografií o muchomůrkách, je také autorem dvousvazkového díla Československé houby. Od roku 1962 pracoval s Františkem Kotlabou a Zdeňkem Pouzarem na knize Přehled československých hub, což mělo být vlastně přepracování jeho Československých hub podle nových vědeckých poznatků. Avšak v listopadu roku 1966 Rudolf Veselý zemřel, takže dokončit tuto knihu museli jeho kolegové sami. Výrazně se změnila nomenklatura, byly ještě výrazněji respektovány i znaky mikroskopické, čímž bylo značně pozměněno rozdělení taxonů do rodů a čeledí. Došlo i k revizi českých jmen hub. Byly také vyměněny všechny perokresby – ty původní, jejichž autorem byl sám Veselý, totiž už dříve shořely v Soběslavi.
Z jeho prací uvádíme nejzákladnější:

  • Atlas hub evropských. Amanita-muchomůrka (Praha, nákladem vlastním, 1934).
  • Československé houby, I. Lupenaté (Praha, Vesmír, 1938; druhé vydání Praha, Vědecké vydavatelství, 1951), s vlastními kresbami.
  • Československé houby, II. Chorošovité a další stopkovýtrusé, vřeckaté (Praha, Vesmír, 1946), s vlastními kresbami.
  • Přehled československých hub. Úvod do studia našich hub. Společně s Františkem Kotlabou a Zdeňkem Pouzarem (Praha, Academia, 1972), ilustroval Antonín Zezula.

VeselýVeselý
VeselýVeselý