Syn.: Pycreus flavescens (L.) Rchb., Cyperus nieuwlandii Geise, Cyperus poiformis Pursh, Chlorocyperus flavescens (L.) Rikli
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Cyperus flavescens
Rozšírenie: Rastie takmer v celej Európe okrem Britských ostrovov, Škandinávie a severu európskej časti Ruska. Ďalej Afrika, južná Ázia, Severná, Stredná i Južná Amerika. Sekundárne i na Azorských ostrovoch.
V Českej republike bol v minulosti udávaný z množstva lokalít, na väčšine územia vyhynul. V súčasnosti je potvrdený iba na jedinej lokalite na Třeboňsku. Na Slovensku je situácia podobná a výskyt takmer na všetkých historických lokalitách zanikol. V súčasnosti je výskyt s istotou známy z dvoch lokalít na Záhorskej nížine, z jednej pri Partizánskom a jedna lokalita sa nachádza na Východoslovenskej nížine.
Ekológia: Druh sa vyskytuje v nížinách až pahorkatinách, na piesočnatých brehoch, obnažovaných dnách vodných nádrží, vlhkých pieskoch a na obnažených miestach na slatinných rašeliniskách (napr. kalištia zveri). Obsadzuje aj sekundárne biotopy ako pieskovne, bágroviská, materiálové jamy a podobne. Vyžaduje otvorené miesta so slabo zapojeným vegetačným krytom. Na existujúcich lokalitách početnosť populácií veľmi kolíše v závislosti od vonkajších faktorov. V niektorých rokoch sa môže objaviť množstvo jedincov, v ďalších rokoch môže úplne chýbať. Kvitne od júla do septembra.
Cyperus flavescensCyperus flavescens
Opis: Jednoročná, husto trsnatá rastlina vysoká 3–30(–40) cm. Byľ sviežozelená, vystúpavá, tupo 3–hranná, dolu dvojlistá. Listy kratšie ako byľ, úzko čiarkované, široké 0,5–3 mm, žliabkaté, pošvy červenohnedé. Bohatý vrcholový krážeľ s (2–)3(–5) dlhými listeňmi, dlhšími ako súkvetie, klásky sediace, hlávkovito nakopené alebo vo zväzočkoch na 1–4 až 5 cm dlhých stopkách. Klásky úzko kopijovité 5–15 × 2–3 mm s 10–18 kvetmi, odstávajúce. Vreteno nekrídlaté, plevy žltkasté, elipsovité alebo vajcovité, tupé, na kýle zelené. Nažka obrátene vajcovitá, červenohnedá, lesklá.
Ohrozenie a ochrana: Veľmi ustupujúci druh, ktorý je ohrozený zánikom vhodných biotopov, v ČR aj intenzifikáciou rybnikárstva. Vhodné miesta zanikli zavážaním odpadmi, stavebnou činnosťou, melioráciami, reguláciami riek. V ČR je zaradený do kategórie kriticky ohrozených druhov (C1t), na Slovensku je zákonom chráneným (§), tiež kriticky ohrozeným druhom (CR).
Poznámka: Šachorec žltkastý patrí vo väčšine štátov Európy medzi druhy, ktoré mimoriadne ustúpili zo svojho pôvodného rozšírenia. V ČR aj SR sa ocitol na pokraji vyhubenia.
Cyperus flavescens
Cyperus flavescens
Foto: 4. 10. 2004 (Slovensko, Východoslovenská nížina).