Syn.: Ornithogalum minimum L.
Čeľaď: Liliaceae Juss. – liliovité / ľaliovité
Gagea minima
Rozšírenie: Druh s centrom rozšírenia v Európe. Na severe jeho výskyt zasahuje do južnej Škandinávie a Dánska, cez Poľsko prechádza výskyt do strednej Európy – Rakúsko, Česko, Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko, cez Maďarsko zasahuje do Rumunska, Bulharska, štátov bývalej Juhoslávie a Grécka. Na východ sa vyskytuje cez Kaukaz až do západnej Sibíri.
V Českej republike sa vyskytuje roztrúsene v severnej časti, na juh po Český kras a Polabí, na južnej Morave, Blansko, ďalej Prostějov, Opava. Výskyt na Slovensku je veľmi vzácny, údaje sú z Burdy, z okolia Zvolena, Nitry a z Tríbča, z Veľkej Fatry, z Oravy a Liptovskej kotliny, úpätie Belianskych Tatier. Konkrétne rozšírenie v súčasnosti nie je známe. Nedávno bol nájdený napr. na Muránskej planine.
Ekológia: Rastie v svetlých hájoch, humóznych vlhkých lesoch, na lesných svetlinách a lesných okrajoch, na vlhkých, výživných, vápenatých a humóznych pôdach od nížin do pahorkatín, zriedkavo v podhorskom stupni, úplne ojedinele v horách (Hrubý Jeseník, Velká kotlina). Nevyhýba sa ani čiastočne zruderalizovaným miestam a pôdam s vysokým obsahom dusíka.
Opis: Trváca rastlina s dvomi podzemnými cibuľami. Byľ tenká, chabá, holá, jeden prízemný, úzko kopijovitý list, ± plochý, široký iba 1–2 mm, byľové listy 1 alebo 2, protistojné, holé, dlho končisté, posunuté až pod súkvetie. Súkvetie s 1–7-kveté, stopky holé alebo roztrúsene chlpaté, 2–3× dlhšie ako okvetie. Okvetné lístky čiarkovito kopijovité, dlhé 10–15 mm, končisté, vrcholom naspäť ohnuté, tyčinky dlhé ako 1/2 okvetia. Plod je obrátene vajcovitá tobolka. Kvitne v marci až máji.
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je akútne ohrozený ľudskými aktivitami, niektoré lokality môže ohrozovať priama likvidácia napr. stavebnou činnosťou, zmena drevinového zloženia a podobne. Najmä na Slovensku je veľmi vzácny a nie je známy súčasný stav jeho lokalít. V Českej republike patrí medzi ohrozené druhy (C3), na Slovensku je krivec najmenší zaradený medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy. Chráneným druhom je i v Srbsku a Francúzsku.
Poznámka: Všetky krivce našej flóry patria medzi zväčša veľmi nenápadných, ale o to zaujímavejších poslov jari.
Gagea minimaGagea minima
Gagea minima
Foto: 28. 4. 2008 (Slovensko, Muránska planina).