Syn.: Juncus attenuatus Viv., Juncus gerardii Loisel., orth. var.
České mená: sítina Gerardova (Polívka 1912, Dostál 1950), sítina slanisková (Dostál 1989), sítina Gerardova (Kubát 2002)
Slovenské mená: sitina Gerardova (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité

Juncus gerardi

Rozšírenie: Areál zaberá Euroáziu, kde sa vyskytuje popri morskom pobreží na severe (Škandinávia, Britské ostrovy, Balt), na juhu v Stredomorí (Apeninský a Balkánsky polostrov), na severnom a západnom pobreží Čierneho mora. Vo vnútrozemí vzácne Španielsko, Nemecko a cez strednú Európu, Kaukaz až do západnej Sibíri. Vyskytuje sa aj na východnom pobreží Severnej Ameriky.
V ČR zriedkavo, stredné a západné Čechy, južná Morava, na mnohých náleziskách vyhynul. V SR Záhorská, Podunajská a Východoslovenská nížina, Poiplie, na Spiši. Na mnohých lokalitách vyhynutá. Druh značne redukoval svoje pôvodné rozšírenie u nás, jeden z indikátorov zasolených pôd.

Ekológia: Vyskytuje sa na vlhkých slaných lúkach, pasienkoch a slaniskách, vzácne aj v okolí výverov minerálnych vôd s vysokým obsahom solí. Vyžaduje vlhké, piesočnaté aj hlinité pôdy. Rastie od nížin do pahorkatín. Kvitne od júna do augusta (septembra).

Opis: Trváca, sýtozelená, trsnatá rastlina. Výška 5–50 cm. Byle priame, tuhé, tenké, oblé alebo slabo sploštené s 0–2 bazálnymi, bezčepeľovými pošvami a so 4–5 prízemnými a 0–2 byľovými listami. Listy ploché alebo polooblé, 5–30 × 0,05–0,25 cm, najvyšší byľový list 3× dlhší ako jeho pošva. Súkvetie riedky, vrcholový krážeľ, najnižší listeň podobný listu, ± taký dlhý ako súkvetie alebo kratší. Okvetie 3–4 mm, tmavo červenohnedé, okvetné lístky rovnaké, vajcovité, tupé, peľnice 1–2 mm, 2–6× dlhšie ako nitky. Plod je vajcovitá tobolka, taká dlhá ako okvetie, tmavohnedá, krátko hrotitá.

Ohrozenie a ochrana: Súčasné rozšírenie je už iba zvyškom niekdajšieho výskytu v oboch štátoch. Prevažná väčšina lokalít zanikla odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, stavebnou činnosťou. Zvyšné populácie sú veľmi ohrozené zásahmi do vodného režimu, niektoré sekundárnou sukcesiou. V Českej republike je zaradený medzi kriticky ohrozené (C1t) a chránené druhy (§2). Na Slovensku je sitina Gerardova zákonom chránená, zaradená v kategórii zraniteľných (VU) druhov.

Poznámka: V originálnom opise bola použitá varianta druhového mena gerardi, ktorá gramaticky zodpovedá požadovanej latinizovanej forme mena bádateľa, po ktorom bol druh pomenovaný – Louis Gérard (1733–1819). Táto podoba znie Gerardus, preto nie je dôvod uvažovať o tvare gerardii.

Juncus gerardiiJuncus gerardi
Juncus gerardiiJuncus gerardi

Foto: 22. 5. 2006 (Maďarsko, maďarský breh Neziderského jazera) a 12. 5. 2005 (Slovensko, Tvrdošovce).