Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Genista hirsuta
Rozšíření: Západomediteránní druh, vyskytuje se v centrální a jižní části Pyrenejského poloostrova, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe. Druh je morfologicky variabilní, rozlišuje se až pět infraspecifických taxonů.
Ekologie: Roste v xerofilních křovinách i lesních lemech, společně například s druhy Cistus monspeliensis, Chamaerops humilis, Glandora prostrata, Pistacia lentiscus, Tripodion tetraphyllum aj., stoupá až do nadmořské výšky okolo 1450 m. Kvete od března do května.
Genista hirsuta
Popis: Trnitý keř, 30–150 cm vysoký, s větvemi žebernatými, chlupatými a trny dlouhými, jednoduchými či větvenými. Listy jsou střídavé, přisedlé, jednoduché, kopinaté, 8–14 mm dlouhé a 1,5–4,5 mm široké, na líci lysé, na rubu chlupaté, se 3–4 souběžnými žilkami. Květenství je terminální, hroznovité, až 8 cm dlouhé; listeny jsou kopinaté, asi 10 mm dlouhé; kalich je dvoupyský, 5,5–14 mm dlouhý, horní pysk je kratší než dolní; koruna je žlutá, pavéza je vejčitá, 7–13,5 mm dlouhá a 5–7 mm široká, křídla jsou podlouhlá, 6,5–12 mm dlouhá, člunek je výrazně delší, dosahuje až 16,5 mm. Plodem je jednosemenný lusk, 5–6 mm dlouhý, chlupatý.
Genista hirsuta
Genista hirsuta
Genista hirsuta
Genista hirsuta
Genista hirsuta
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 20. 4. 2017 (Portugalsko, region Alentejo, Zambujeira do Mar).