Goethův dub v Krásném Dvoře
Quercus robur, dub letní (Fagaceae):

  • Výška stromu: 28 m (v roce 1988)
  • Obvod kmene: 900 cm
  • Odhadované stáří: 1000 let

Nic neroste až do nebe… Tento strom rostl ještě v minulém století v zámeckém parku v Krásném Dvoře (okres Louny), byl údajně nejmohutnějším dubem České republiky, patřil zajisté i ke stromům u nás nejstarším. Avšak i stromy umírají, jeho ochrana byla ukončena v roce 1999.

Hrabě Jan Rudolf Černín začal vytvářet krajinářský park u svého krásnodvorského sídla v roce 1781. Vysadil tu mnoho nových stromů, především v blízkosti zámku se objevily i druhy cizokrajné. Avšak v souladu s dobovými zahradními zásadami ve vzdálenější části parku dominovaly především dřeviny domácí, z původního lužního lesa tu zůstala celá řada stromů. Patřil k nim i tento prastarý dub. V letech 1808 a 1810 zámek navštívil Johann Wolfgang Goethe – je všeobecně dobře známo, že vše přírodní jej velmi přitahovalo, ze zdejšího parku byl určitě upřímně nadšen. Obrovského dubu pod zámkem si rozhodně povšimnout musel, nejspíš jeho mohutnost i před svým hostitelem komentoval. A tak se časem tomuto dubu – tedy stromu symbolizujícímu germánskou sílu a houževnatost – dostalo jména citlivého německého básníka.
Goethův dub v Krásném Dvoře
Goethův dub v Krásném Dvoře
Goethův dub v Krásném Dvoře
Fotografováno dne 20. 8. 2016.