Syn.: Hieracium comatulum Jordan, Hieracium cyaneum Arvet-Touvet, Hieracium incisum Hoppe, Hieracium lima F. Hanb., Hieracium pallidum Biv., Hieracium pallescens Waldst. et Kit., Hieracium rupestre F. W. Schmidt
Česká jména: jestřábník Schmidtův (Polívka 1901), jestřábník bledý (Dostál 1958, Kubát 2002)
Slovenská jména: jastrabník bledý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium schmidtii
Rozšíření: Převážně evropský druh, vyskytující se souvisleji v severní Evropě (Island, Norsko, Švédsko, jihozápadní Finsko), ostrůvkovitě v jihozápadní, střední, jižní a jihovýchodní Evropě; na východ po středním Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Dále roste v Malé Asii, v Libanonu a v Maroku (pohoří Rif). U nás roste roztroušeně ve středních, severních a západních Čechách, jinde jen ojediněle; na Moravě jen v údolí Dyje u Znojma a v průlomových údolích řek v moravském podhůří Vysočiny; údaj z vrchu Kotouč u Štramberka je mylný a vznikl záměnou s druhem Hieracium bifidum. Druh je vázán především na skalnatá říční údolí a území s výchozy tvrdých nevápnitých hornin; v severních Čechách roste izolovaně na vulkanitech. Vyskytuje se převážně v termofytiku a mezofytiku, v horách velmi vzácně, ve vyšších horských polohách jen v Krkonoších.
Ekologie: Roste na skalách, skalnatých srázech a sutích, také v reliktních borech. Vyhledává slunná až polostinná stanoviště na mělkých suchých půdách chudých na humus, převážně na silikátových horninách. Kvete od května do srpna.
Hieracium schmidtii
Popis: Vytrvalé, nasivělé až sivozelené byliny s tlustým oddenkem a přízemní růžicí listů. Lodyha mírně vystoupavá, zejména v dolní části s jednoduchými chlupy, zejména v horní části s hvězdovitými chlupy, dále s ojedinělými stopkatými žlázkami. Listy tuhé, na okraji nebo na celé ploše s tuhými štětinovitými jednoduchými chlupy, na rubu někdy s hvězdovitými chlupy; listy přízemní růžice řapíkaté, s čepelí podlouhle eliptickou až (široce) vejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou až špičatou, na okraji celokrajnou nebo zejména v dolní a střední části části hrubě zubatou, na bázi klínovitou až uťatou; lodyžní list nejčastěji 1, řapíkatý nebo přisedlý. Úbory ve volných vrcholících v počtu (1–)2–12; větve květenství ± rovné, převyšující středový úbor, stopka středového úboru (akladium) 1,5–5(–9) cm dlouhá, stopky úborů s ojedinělými jednoduchými, roztroušenými a četnými žláznatými a hvězdovitými chlupy; zákrov vejcovitý, v době zralosti nažek často při bázi břichatě rozšířený, (9–)10–12(–14) mm dlouhý; zákrovní listeny četné, střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté, špičaté, v odění s četnými žlázkami, nanejvýš roztroušenými jednoduchými chlupy a zpravidla jen po okrajích s hvězdovitými chlupy, šedozelené až černozelené. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 19 mm dlouhou, žlutou, na zoubcích většinou s kratičkými chlupy; čnělka a bliznová ramena žluté, vzácně šedožluté. Nažky 3,5–4,5 mm dlouhé.
Variabilita: Velmi proměnlivý druh, jen ze střední Evropy je uváděno asi 50 poddruhů; v České republice je jich dosud rozeznáváno 6. Z nich je zdaleka nejčastější nominátní poddruh H. schmidtii subsp. schmidtii (jestřábník bledý pravý), jenž je zobrazen na těchto fotografiích. Je charakterizován těmito znaky: listy štětinatě chlupaté pouze na okraji, na líci lysé, na rubu bez hvězdovitých chlupů, čepel přízemních listů ± eliptická, na bázi klínovitá, nápadně sivá, lodyžní list často přisedlý, s čepelí bez zřetelně vytažené špičky. Ze zbylých poddruhů se u nás můžeme častěji setkat pouze s jestřábníkem bledým šedavým (H. schmidtii subsp. candicans), který roste dosti často v dolním Povltaví.
Záměny: Jestřábník bledý je charakteristický druh z podrodu Hieracium („pravé“ jestřábníky), význačný sivozelenými listy, které mají alespoň při okrajích nápadné tuhé štětinovité chlupy. Mezi hybridogenními druhy, které jsou od něj odvozené, je nejpodobnější jestřábník ruměnicovitý (Hieracium onosmoides), který má větší počet lodyžních listů (obvykle cca 2–5) a řídší přízemní růžici.
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtii
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je jestřábník bledý uveden jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a).
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtiiHieracium schmidtii
Poznámka: Jestřábník bledý patří v rámci jestřábníků mezi hlavní druhy, tzn. mezi druhy s jedinečnou znakovou kombinací, od nichž je odvozeno větší množství druhů vedlejších, hybridogenních. Z podrodu Hieracium se na našem území vyskytuje celkem 11 hlavních druhů (kromě tohoto ještě Hieracium alpinum, H. bifidum, H. lachenalii, H. laevigatum, H. murorum, H. prenanthoides, H. racemosum, H. sabaudum, H. umbellatum a H. villosum).
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtii
Hieracium schmidtii
Fotografováno dne 2. 6. 2012 (Mimoň, vrch Ralsko).