Česká jména: jestřabník huňatý (Opiz 1852), jestřábník kosmatý (Sloboda 1852), jestřábník huňatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: jestrabník rounatý (Reuss 1853), jastrabník huňatý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium villosum
Rozšíření: Horské oblasti střední a jižní Evropy – Pyreneje, Alpy, Karpaty, hory Balkánu. U nás se vyskytuje jen v Hrubém Jeseníku.
Ekologie: Roste na skalních teráskách vápencových skal, u nás v subalpínském stupni. Kvete od července do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–30 cm vysoká, celá nápadně bíle chlupatá, lodyha přímá, většinou nevětvená, zřídka s 1–3 jednoduchými větvemi, přízemní listy podlouhle kopinaté, celokrajné nebo mělce zubaté, na okraji vlnité, zprohýbané, 4–8 přisedlých lodyžních listů. Květní úbory jednotlivé, žluté, zákrovy vejčité, chlupaté. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: Jestřábník huňatý patří k velice vzácným druhům, je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona (§1).
Hieracium villosumHieracium villosum
Hieracium villosum
Fotografováno dne 18. 7. 2004 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina).