Severně od obce Sedlec u Mikulova, dobře známé výskytem slanomilné buřeně v národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu, je zajímavé místo s výskytem teplomilné květeny, chráněné od roku 1987 jako přírodní rezervace, přičemž dnešní výměra činí zhruba 10 ha. Nejvýznamnějším zdejším druhem je patrně len chlupatý (Linum hirsutum), který je zde místy až hojný. Ačkoli zdálky tento vrch o nadmořské výšce 258 m nevypadá nijak majestátně, nabízejí se z něj pěkné výhledy do krajiny: na Svatý kopeček u Mikulova, na Pálavu, i na vzdálenější Karpaty.
Liščí vrch - přírodní rezervace
Pásy křovisek jsou střídány bezlesím, na kterém se vyskytuje většina cenných druhů rostlin. Jarní aspekt ovládá žlutá barva daná bohatým výskytem hlaváčku jarního (Adonis vernalis), časně letní aspekt je ve znamení modré již zmíněného lnu chlupatého.
Liščí vrch - přírodní rezervace
Z běžných druhů zde roste například válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), žluťucha menší (Thalictrum minus), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), máčka ladní (Eryngium campestre), čistec přímý (Stachys recta), pelyněk ladní (Artemisia campestris), chřest lékařský (Asparagus officinalis).
Liščí vrch - přírodní rezervace
Ze vzácnějších tu zahlédneme smldník jelení (Peucedanum cervaria), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), černýš rolní (Melampyrum arvense), len tenkolistý (Linum tenuifolium), kalina tušalaj (Viburnum lantana), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), sinokvět měkký (Jurinea mollis), oman srstnatý (Inula hirta), oman mečolistý (I. ensifolia), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) i vzácnější strdivka brvitá (M. ciliata), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), sesel roční (Seseli annuum), česnek kulovitý (Allium rotundum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), řepovník vytrvalý (Rapistrum perenne), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Na otevřených místech lze najít strošek pomněnkový (Lappula squarrosa) nebo tořici rolní (Torilis arvensis). Z uváděných druhů můžeme zmínit večernici smutnou (Hesperis tristis), len rakouský (Linum austriacum), sasanku lesní (Anemone sylvestris) nebo lněnku Dollinerovu (Thesium dollineri).
Liščí vrch - přírodní rezervace
Území rezervace je dobře přístupné ze Sedlce, takže návštěvu slanisek lze s výhodou spojit s výstupem na Liščí vrch, navíc cestou lze najít i vzácnější druhy, jako jsou škarda štětinkatá (Crepis setosa), škarda smrdutá mákolistá (C. foetida subsp. rhoeadifolia), tolice nejmenší (Medicago minima) nebo radyk prutnatý (Chondrilla juncea). A pozor, neplést Liščí vrch s Liščím kopcem, který rovněž stojí za pozornost, neboť je součástí NPP Dunajovické kopce.
Liščí vrch - přírodní rezervace
Fotografováno dne 15. 6. 2014.