Česká jména: lipnice jará (Presl 1819), lipnice roční (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipnica ročná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Poa annua
Rozšíření: Těžiště původního výskytu nalezneme v Evropě a v západní polovině Asie, druhotně se objevuje i v Severní a Jižní Americe, v západní, střední a jižní Africe, na Azorech, v Austrálii či na ostrově Tristan da Cunha. U nás roste na celém území do nížin po hory. Na Slovensku je výskyt obdobně hojný.
Ekologie: Roste v travnatých společenstev pastvin, zahrad a parků, přednost dává vegetačně nižším společenstvům. Nalezneme ji také na polních cestách, při okrajích chodníků a obecně v městském prostředí, roste i na narušených stanovištích. Často je uplatňována v kulturních směsích pro zahrady a parky, neboť díky svému poléhavému trsu dobře snáší sešlap. Kvete od jara do podzimu.
Popis: Nevýběžkatá trsnatá tráva, často vytvářející poléhavé nepravidelné kruhy, může být ale také vystoupavá. Dorůstá až 25 cm výšky, stébla jsou nejčastěji zploštěla, lysá, zploštění vyniká v místě pochev, kde vytváří kýl, jazýčky u spodních listů jsou hodně krátké, u horních listů dlouhé až 3 mm. Listy jsou krátké nebo až 15 cm dlouhé, lysé, listový čepel je široký až 5 mm, kýlnatý, zakončený širokou a hlubokou kápí. Květenství je uspořádáno v latě, která je v prostoru zřetelně zploštělá, může mít nafiaolovělé zbarvení. Klásky jsou uspořádány po 3–10 na kolmo odstávajících větévkách a mají 3-5 květů, plucha je výrazně blanitě lemovaná, bezosinatá.
Poznámka: V ČR byly rozlišovány 2 poddruhy, kromě nominátního ještě lipnice roční měnlivá (Poa annua subsp. notabilis, v literatuře – včetně Kubátova klíče – chybně udávaná jako subsp. mutabilis). Podle posledních poznatků však takové rostliny spadají do variability nominátního poddruhu a z našeho území neexistují žádné ověřené údaje o výskytu subsp. notabilis.
Poa annuaPoa annua
Poa annua
Fotografováno dne 3. 5. 2008 (Sokolovsko, v Těšovicích).