NPR Rakšianske rašelinisko sa nachádza v Turčianskej kotline v intraviláne obce Rakša, na okraji NP Veľká Fatra. Ako chránený areál bola vyhlásená v roku 1984, v roku 1994 sa zmenila na NPR. Celková plocha rezervácie je 5,53 ha a leží v nadmorskej výške 520 m n. m.
Rakša
Rezerváciu tvorí slatinné rašelinisko na aluviálnych náplavoch potokov Rakša a Hrádky. Trvalo je zaplavená povrchovou a podzemnou vodou, ktorá sa zdržuje v šlenkoch a terénnych depresiách. Územie je bývalý pasienok na ktorom sú vyvinuté zriedkavé vlhkomilné spoločenstvá s veľmi bohatým výskytom drobnej mäsožravej rastlinky rosičky anglickej (Drosera anglica), ktorá je hlavným predmetom ochrany a na Slovensku ju môžeme vidieť už len na niekoľkých posledných lokalitách v Turčianskej kotline, v Malej Fatre a na Orave.
Rakša
Z ďalších zaujímavých druhov tu môžeme nájsť prvosienku pomúčenú (Primula farinosa), vachtu trojlistú (Menyanthes trifoliata), veľmi pekné sú sviežo-zelené listové ružice mäsožravej tučnice obyčajnej (Pinguicula vulgaris), čeľaď Orchidaceae tu reprezentuje kruštík močiarny (Epipactis palustris), krásnymi bielymi kvetmi žiari bielokvet močiarny (Parnassia palustris), rovnako nápadný je i páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Menej nápadná je kosatka kalíškatá (Tofieldia calyculata), či rôzne druhy ostríc: ostrica žltá (Carex flava), ostrica Davallova (Carex davalliana), ostrica metlinatá (Carex paniculata). Hojne sa tu vyskytujú tiež bežné druhy ako pichliač močiarny (Cirsium palustre), pichliač zelinový (Cirsium oleraceum), praslička močiarna (Equisetum palustre) a iné.
Rakša
V súčastnosti lokalitu najviac ohrozuje zarastanie trsťou obyčajnou (Phragmites australis), okrajové časti ohrozuje zarastanie krovitými vŕbami: vŕbou popolavou Salix cinerea), vŕbou purpurovou (Salix purpurea) a vŕbou rozmarínolistou (Salix rosmarinifolia), ďalej krušinou jelšovou (Frangula alnus), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a borovicou lesnou (Pinus sylvestris).
Rakša
V takýchto porastoch konkurenčne slabé druhy rašelinísk rýchlo miznú, preto je na lokalite pravidelne robený manažment – odstraňovanie náletu drevín a kosenie trsťového porastu.
Tieto opatrenia sú nevyhnutné ak chceme túto jedinečnú lokalitu zachovať aj do budúcnosti.
Rakša
Fotografované v dňoch 22. 8. 2007 a 11. 7. 2008.