Syn.: Carex flava subsp. euflava Asch. et Graebn., Carex flava subsp. vulgaris Döll, Carex flava var. macrorhyncha Čelak.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex flava
Rozšíření: Téměř celá Evropa, roste i za polárním kruhem, v jižní Evropě roste v severní polovině Pyrenejského a Apeninského poloostrova. Ostrůvkovitě se vyskytuje v severozápadní Africe, izolovaně na Kavkaze a ve Velké Británii. Dále roste v Severní Americe. U nás roste vzácně v nížinách, od pahorkatiny do hor se vyskytuje roztroušeně.
Ekologie: Roste na slatinných a rašelinných loukách, na lučních prameništích, v příkopech, na březích vodních nádrží. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá žlutozelená trsnatá bylina dorůstající výšky 20–70 cm. Listy jsou široké 3–5 mm, žlutavě zelené, ploché. Samčí klásek je nejčastěji jeden, vrcholový, přisedlý nebo na krátké stopce, samičí klásky jsou obvykle 2–3, vejcovité nebo kulovité, nahloučené na vrcholu lodyhy, jen spodní klásek je někdy mírně oddálený. Podpůrný listen dolního klásku je odstálý až nazpět ohnutý. Plevy jsou vejčitě kopinaté, špičaté, žluto až červenohnědé. Samičí květy mají obvykle tři čnělky. Mošničky jsou lomené, s nápadným dlouhým zobánkem, zvláště u dolních mošniček šikmo dolů směřujícím.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení patří u nás k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a), na Slovensku je druhem méně dotčeným (LC).
Poznámka: Druh snadno zaměnitelný s několika dalšími podobnými taxony.
Carex flavaCarex flava
Carex flava
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Jestřebské slatě, Cikánský dolík).