Syn.: Carduus palustris L.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cirsium palustre
Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou jižních oblastí kontinentu. Přes Ural se dostává až do severní Asie. Jako zavlečený druh roste na Azorských ostrovech, Novém Zélandě a na severovýchodě USA. U nás a na Slovensku roste po celém území od nížin po hory, ale soustředěnější výskyt je ve vyšších polohách.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách a pasekách, prameništích, zrašelinělých loukách, na okrajích vod, ve vlhkých příkopech a v prosvětlených olšinách. Kvete od června do září.
Popis: Středně statná přímá lodyha je vysoká až 2 m, po celé délce ostnitě křídlatá, většinou nevětvená. Dolní listy jsou v přízemní růžici a jsou větší než listy lodyžní, jsou peřenosečné až peřenoklanné, ostnité. Lodyžní listy jsou střídavé, užší, taktéž peřenolaločnaté, směrem nahoru se zmenšující, na lodyhu přisedající sbíhavými ostnitými křídly. Lodyha je mírně plstnatá, taktéž listy na rubu. Květní úbory jsou soustředěny do vrcholíků po 2–8 úborech, přisedlé nebo krátce stopkaté, okraje zákrovů jsou plstnaté, květy nachově zbarvené.
Cirsium palustreCirsium palustre
Fotografováno dne 11. 7. 2006 (na Mariánskolázeňsku).