Syn.: Echeveria spathulifolia (Hook.) De Smet ex E. Morren, Gormania spathulifolia (Hook.) Á. Löve et D. Löve
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum spathulifolium
Rozšíření: Roste v dosti úzkém pruhu podél severoamerického pacifického pobřeží od Britské Kolumbie (zde pouze na ostrově Vancouver a ostrůvcích v průlivu mezi ním a pevninou) po Kalifornii.
Ekologie: Na suchých až vyprahlých skalnatých místech na mělkých, živinami chudých půdách; převážně v nízkých nadmořských výškách, ale v jižní části areálu stoupá až do 1600 m n. m.
Sedum spathulifolium
Popis: Vytrvalá lysá sukulentní bylina 5–22 cm vysoká, s přímými lodyhami a plazivými dužnatými nadzemními výběžky, vyrůstajícími z paždí listů a na konci nesoucími mladé růžice. Přízemní listy, nahloučené do drobných růžic 2,5–3,7 cm v průměru, jsou zploštělé, kopisťovité, 7–19 mm dlouhé a 4,5–10 mm široké, tmavozelené, někdy červeně naběhlé, více či méně ojíněné, na stranách zaoblené, na vrcholu zaokrouhlené nebo uťaté a případně s nasazenou špičkou; lodyžní listy jsou řídké, střídavé, obvejčité až obkopinaté. Květenství tvoří většinou 3 větve přímých vijanů, každý asi s 10 květy; květní stopky jsou 3–8 mm dlouhé; květy jsou oboupohlavné, pětičetné; kališní lístky poněkud srůstají, jsou kopinaté, asi 2,5 mm dlouhé, zelené a často ojíněné; korunní lístky jsou na bázi přímé, výše hvězdicovitě rozestálé, čárkovité až obkopinaté, 4,5–9 mm dlouhé, žluté, na vrcholu špičaté; tyčinky mají žluté nitky; pestíky srůstají jen na bázi. Souplodí měchýřků je za zralosti hvězdovité.
Poznámka: Dosti variabilní druh; zejména v jižní části areálu je rozlišováno více vnitrodruhových taxonů, jejichž taxonomické hodnocení není dosud uzavřeno. Liší se v celkové velikosti, v uspořádání růžic i typem ojínění. Zajímavý, neobvyklý objekt pro pěstitele skalkových sukulentů.
Sedum spathulifolium
Sedum spathulifolium
Sedum spathulifolium
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 7. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie, Vancouver Island, Sooke).