Syn.: Aithales caespitosa (Cav.) Webb et Berthel., Crassula caespitosa Cav., Crassula diffusa Lam., Crassula magnolii DC., Procrassula caespitosa (Cav.) Fourr., Procrassula magnolii Griseb., nom. illeg., Sedum deserti-hungarici Simonk., Sedum erythrocarpum Pau, Sedum rubrum (L.) Thell., nom. illeg., Tillaea rubra L.
Čeľaď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité / tučnolistovité
Sedum caespitosum
Rozšírenie: Vyskytuje sa v mediteránnej a submediteránnej oblasti, od Portugalska po Sýriu a Izrael, vrátane väčšiny ostrovov. V Afrike je známy iba z Maroka. Z Balkánu zasahuje na sever do Maďarska a Rumunska, rastie aj na Kryme a z Turecka zasahuje do západného Iránu.
Ekológia: Pioniersky druh, rastie v terofytných spoločenstvách na plytkých, štrkovitých pôdach skalnatých svahov alebo na miestach s narušovaným pôdnym krytom, na rôznych substrátoch, väčšinou vo výške 0–1000 m n. m.
Sedum caespitosum
Opis: Jednoročná, lysá, zvyčajne červenkasá, 2–5 cm vysoká vzpriamená bylina. Listy sú sukulentné, striedavo strechovito usporiadané, široko vajcovité, na priereze oválne, 3–6 mm dlhé. Kvety sú 4- alebo 5-početné, sediace, v krátkom vrcholíku. Korunné lupienky špicaté, biele s ružovým až červeným pásikom. Plodom sú lysé mechúriky.
Ohrozenie a ochrana: Zákonom chráneným druhom je v Maďarsku.
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Foto: 3. 5. 2009 (Macedónsko, Lipkovo pri Kumanove).