Syn.: Sedum glaucum Waldst. et Kit.
Čeleď: Crassulaceae – tlusticovité

Sedum hispanicum

Rozšíření: Jihovýchodní Evropa, na sever areál zasahuje až po Maďarsko, na západ po Itálii, na východ až na Kavkaz a do Íránu. Byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás je doložen jen jako zplanělý, první doklad pochází z roku 1954 – šíří se invazně, nepředstavuje však vážnější ohrožení pro původní květenu.

Ekologie: Roste na suchých, výslunných nebo polostinných skalnatých stanovištích, v suti, na skalách i v lemech křovin, v pásmu od 300 do 1800(–2300) m n. m. U nás roste jen na druhotných stanovištích, především na navážkách, úhorech, při okrajích cest a kolem železničních tratí, v okolí lidských sídel, pěstuje se také v zahradách a na hřbitovech. Kvete od června do srpna.

Popis: Jedno- nebo dvouletá bylina, lysá nebo žláznatá, sivozelená, 5–10 cm vysoká. Lodyha je přímá, na bázi větvená, v době květu bez sterilních výběžků, listy dužnaté, střídavé, válcovité, shora smáčknuté. Květenství je složeno z vidličnatě větvených vijanů, květy jsou 6(–9)četné, korunní lístky kopinaté, bílé, s růžovým kýlem; tyčinky vyrůstají ve dvou kruzích. Plodem jsou měchýřky.

Sedum hispanicum
Sedum hispanicum

Fotografoval Jiří Paseka, dne 18. 6. 2006 (Česko, Liberecko, okolí Bílého Kostela).