Syn.: Oreosedum dasyphyllum (L.) Grulich, Sedum burnatii Briq., Sedum corsicum Duby, Sedum glanduliferum Guss., Sedum glaucum Lam., Sedum moroderi Pau, Sedum nebrodense Gasp.
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Sedum dasyphyllum
Rozšíření: Atlanticko-mediteránní druh. Roste téměř v celém Středozemí od Španělska po Řecko, v západní Evropě ještě na Britských ostrovech, v Belgii, Nizozemsku, západní části Německa a v Dánsku, dále ve Švýcarsku, Rakousku, Bulharsku a Rumunsku. V severní Africe se vyskytuje v Maroku, Alžírsku a Tunisku, v Asii roste v jihozápadním Turecku.
Ekologie: Sutě, skalky a zídky na různých geologických substrátech. Roste na místech s mělkou půdou a nezapojenou vegetací, na suchých, osluněných nebo i polostinných stanovištích. V jižních Alpách vystupuje až do nadmořské výšky 2500 m.
Sedum dasyphyllum
Popis: Drobný rozchodník tvořící husté porosty krátkých, plazivých, hustě olistěných lodyh. Listy jsou přisedlé, převážně vstřícné, zploštěle vejcovité, 3–6 mm dlouhé, světle sivozelené, narůžovělé až načervenalé, často jemně žláznatě chlupaté. Květonosné lodyhy jsou 3–8 cm vysoké, řídce olistěné, žláznatě chlupaté, lodyžní listy jsou podobné listům na sterilních výhonech, ale převážně střídavé, poupata jsou narůžovělá. Květenství tvoří chudá vidlanovitá lata tvořená nejvýše 10 květy; květy jsou izomericky 5četné, mají zelený, kratičce žláznatý kalich, korunní lístky jsou hvězdovité, vejčitě kopinaté, 3–4 mm dlouhé, bílé, na vnější straně narůžovělé, tyčinky jsou ve 2 úplných kruzích a mají tmavé prašníky, gyneceum tvoří volné plodolisty. Po odkvětu se vytváří souplodí přímých měchýřků.
Využití: Občas se pěstuje jako okrasná trvalka, bylo vyšlechtěno několik kultivarů.
Sedum dasyphyllumSedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Fotografováno dne 2. 7. 2011 (Včelná, rostliny v kultuře; pocházejí od města Toulon ve Francii).