Syn.: Dendrobium bellum J. J. Sm., Dendrobium wollastonii Ridl., Sayeria eximia (Schltr.) Rauschert
Česká jména: stromobytec (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Dendrobium eximium

Rozšíření: Endemit ostrova Nová Guinea, vyskytuje se v jeho indonéské i papuánské části.

Ekologie: Roste epifyticky ve vlhkých horských lesích, v nadmořských výškách zhruba od 400 až do 1300 m. Kvete od července do listopadu.

Popis: Vytrvalá bylina dosahující výšky až okolo 45 cm, se štíhlými pahlízami až 40 cm dlouhými a 1,5–2 cm širokými, které jsou zakončeny 2 listy. Ty jsou krátce řapíkaté, podlouhle eliptické, 7–18 cm dlouhé a 3,5–7 cm široké, kožovité, na vrcholu špičaté nebo tupé. Květenství je terminální, vzpřímené, hroznovité, zhruba 15 cm dlouhé, 2–7květé; listeny jsou eliptické, asi 22 mm dlouhé, špičaté; květy jsou poměrně velké, květní stopky a vnější strany vnějších okvětních lístků jsou hustě štětinaté, vnější okvětní lístky jsou zelenobílé až bílé, dorsální lístek je kopinatý, až 40 mm dlouhý, zašpičatělý, postranní vnější okvětní lístky jsou kopinaté, srpovitě zahnuté, 33–38 mm dlouhé, zašpičatělé, vnitřní okvětní lístky jsou široce kopisťovité, 40–46 mm dlouhé, bělavé až bílé, špičaté, pysk je 3laločný, až 25 mm dlouhý, bílý, postranní laloky nesou nachovou až nafialovělou kresbu, prostřední lalok je zašpičatělý; sloupek je jen 4 mm dlouhý. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Všechny orchideje jsou chráněny mezinárodní obchodní úmluvou CITES. Červený seznam IUCN (2018) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jen jako méně dotčený (LC), odhaduje se, že na Nové Guinei bude poměrně častý.

Poznámka: V rámci tohoto početného rodu bývá tento druh řazen do sekce Latouria, která zahrnuje zhruba přes 50 druhů, které pocházejí z oblasti od Filipín až po pacifickou Samou, centrem druhové diverzity této sekce je Nová Guinea.

Dendrobium eximium
Dendrobium eximium

Fotografováno dne 28. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, orchidejová zahrada ve Funchalu).