Syn.: Juncus triceps Rostk.
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité
Juncus castaneus
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym rozšírením. Areál zaberá ruskú Arktídu až po Kamčatku, Aleuty a Kurily odkiaľ prechádza cez Aljašku a sever Severnej Ameriky, kanadské arktické ostrovy, Grónsko, Island. Izolovaná lokalita je na Špicbergoch. V Európe sa vyskytuje na severe Britských ostrovov, v Škandinávii, na polostrove Kola. Južnejšie iba v horách (Alpy, Karpaty), kde je vzácny a výskyt má reliktný charakter.
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku bola sitina gaštanovohnedá historicky potvrdená na dvoch lokalitách vo Vysokých a jednej v Západných Tatrách. V súčasnosti s istotou známa z jedinej lokality v Mengusovskej doline.
Ekológia: Na našom území rastie na prameniskách v subalpínskom až alpínskom stupni na kyslom podloží, na miestach s menším zastúpením vyšších rastlín a s dominanciou machorastov. Počas celého vegetačného obdobia vyžaduje preplavovanie na živiny chudobnou, prúdiacou vodou. V severných zemepisných šírkach sa bežne vyskytuje aj na rašeliniskách od nížin až do hôr. U nás kvitne od polovice júla do konca augusta.
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–30 cm. Byle sú priame, s priemerom 2–3 mm, oblé, hladké, na báze s niekoľkými bezčepeľovými pošvami. Listy 100–150 × 4 mm, ploché, s niekoľkými pozdĺžnymi dutinami, priečne priehradky sú zreteľne viditeľné. Súkvetím je vrcholový krážeľ, listene podobné listom, horné malé, kvety po 3–10 v 1–3 zväzočkoch. Okvetie červenohnedé, okvetné lístky 4,5–5,5 mm, ± rovnaké, úzko vajcovité, na vrchole svetlé, vonkajšie končisté, vnútorné tupé, tyčinky 3 + 3, nanajvýš dĺžky okvetia, peľnice 1–1,5 mm, 3–4× kratšie ako nitky. Plodom je 6–8 mm dlhá, vajcovitá, tupá, na báze svetlá, hore tmavo červenohnedá, lesklá tobolka. Semená dlhé 2–3 mm.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený priamo svojou mimoriadnou vzácnosťou, na lokalite sa udržuje niekoľko desiatok rastlín sústredených na malej ploche. Populácia druhu sa navyše nachádza v blízkosti veľmi frekventovaného turistického chodníka, môže byť ohrozená zberom do herbárov. Na Slovensku je zaradený medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy.
Poznámka: Mimoriadne vzácny zástupca slovenskej flóry, významný glaciálny relikt.
Juncus castaneusJuncus castaneus
Juncus castaneus
Foto: 19. 8. 2005 (Slovensko, Vysoké Tatry) a 23. 8. 2006 (Nórsko, Kongvoll).