Syn.: Juncus supinus Moench, Juncus uliginosus Roth, Juncus welwitschii Hochst. ex Steud., Phylloschoenus supinus (Moench) Fourr., Tristemon uliginosum (Roth) Raf.
Česká jména: sítina rašelinní (Opiz 1852), sítina cibulkatá (Kubát 2002)
Slovenská jména: sitina cibuľkatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité
Juncus bulbosus
Rozšíření: Roste hlavně v západní, střední a severní Evropě. Uváděna je také z Evropy jižní a jihovýchodní a ze severozápadní Afriky, Azorských ostrovů. V Severní Americe roste příbuzná J. subtilis. U nás roste roztroušeně od nížin do hor.
Ekologie: Roste na bažinatých loukách, rašeliništích, v příkopech, na březích rybníků, na vlhkých písčinách. Kvete od června do října. Rostliny jsou často živorodé.
Juncus bulbosus
Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá, drobná rostlina bez podzemního oddenku. Lodyhy jsou poléhavé a často kořenující nebo vystoupavé, tenké, 1–30 cm dlouhé, u ponořených rostlin vzplývavé, na bázi často hlízovitě ztlustlé. Listy jsou niťovité, nepravidelně přehrádkované. Květenstvím je chudý kružel, někdy tvořený jen jednou větví či jen koncovým klubíčkem. Květy jsou nahloučeny po 2–15 do klubíček, kterých bývá 3–20, často z těchto klubíček vyrůstají drobné lístky. Okvětních lístků je šest, jsou podlouhlé, vnější špičaté, kratší, vnitřní tupé. Plodem je válcovitá tobolka, zdéli nebo i delší než okvětní plátky. Semena jsou drobná.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je nominátní poddruh zařazen k potenciálně ohroženým druhům (NT), je zde také chráněným (§). Zákon chrání tento druh i na Ukrajině.
Juncus bulbosusJuncus bulbosus
Juncus bulbosus
Fotografováno dne 5. 7. 2011 (PR U sedmi rybníků).