Syn.: Juncus melananthos Rchb., Juncus septangulus Peterm., nom. illeg., Juncus serotinus Schur
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité
Juncus atratus
Rozšírenie: Areál zaberá strednú a východnú Európu. Vyskytuje sa v Nemecku, Poľsku, Pobaltských republikách, ďalej v Rakúsku, Čechách a na Slovensku, na juh zasahuje výskyt do Talianska. V štátoch bývalej Juhoslávie, v Rumunsku, Bulharsku a Grécku, na východ po Bielorusko, Ukrajinu a Moldavsko,
V ČR zriedkavo, udávaný zo stredných Čiech a z okolia Plzne, na Morave v okolí Olomouca, v Podyjí a v Dolnomoravskom úvale. Na Slovensku v nížinách, vzácne na Záhorí a na Podunajsku, pomerne hojne na Východoslovenskej nížine. Udávaný je tiež z Poľany, Slanských vrchov a Vihorlatu.
Ekológia: Vyskytuje sa na mokrých, často mierne zasolených lúkach, v močiaroch, močaristých lúkach, priekopách, zriedkavo na slatinách. Vyžaduje vlhké až mokré, výživné, humózne, hlinité pôdy, znáša zaplavovanie. Nachádzame ho aj v depresiách uprostred polí. Rastie od nížin do pahorkatín.
Juncus atratus

Juncus atratus

Opis: Trváca, sivozelená, trsnatá rastlina. Výška 40–120 cm. Byle ± priame, s 3–5 listami, na báze bez pošvy. Listy 5–7-hranné, na líci širšie, ostro priehradkované. Súkvetie bohato rozkonárený vrcholový krážeľ, dlhý až 15 cm, s početnými, až 50 čiernohnedými klbkami. Klbká široké do 5 mm, guľovité, najčastejšie 5 až 10 kveté. Okvetie má 6 čiernohnedých, kopijovitých a dlhokončistých, 3 mm dlhých, rovnakých okvetných lístkov. Plodom je gaštanovohnedá, trojhranno-vajcovitá tobolka s plochými hranami a dlhým zobáčikom. Kvitne od (júna) júla do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Súčasné rozšírenie je už iba zvyškom niekdajšieho výskytu v oboch štátoch. Mnoho lokalít zaniklo odvodňovaním, intenzifikáciou poľnohospodárstva, prípadne stavebnou činnosťou. Viaceré zvyšné populácie sú ohrozené zásahmi do vodného režimu, niektoré aj sekundárnou sukcesiou. V Českej republike je zaradený medzi kriticky ohrozené (C1b) a chránené druhy (§1). Na Slovensku je sitina černastá zákonom chránená (§), zaradená v kategórii zraniteľných druhov (VU).
Poznámka: Okrem Východoslovenskej nížiny, kde sa zachovali početné populácie, vzácny a ustupujúci druh.
Juncus atratusJuncus atratus
Foto: 18. 5. 2005 a 13. 6. 2006 (Slovensko, Východoslovenská nížina).