Syn.: Juncus tenageia var. sphaerocarpus (Nees.) E. Mey.
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité
Juncus sphaerocarpus
Rozšírenie: Euroázijský druh, ktorého areál siaha od Španielska a severozápadnej Afriky po Afganistan. Na sever zasahuje do strednej Európy, na Ukrajinu a do južnej časti európskeho Ruska. Odtiaľ ďalej na východ na južnú Sibír, do Mongolska a do strednej Ázie. Sekundárne sa vyskytuje v západnej časti Severnej Ameriky.
V ČR väčšinou iba historické údaje, v stredných Čechách a hlavne na južnej Morave. V súčasnosti je tento druh známy z Českého stredohoria a z Bílých Karpat iba z niekoľkých lokalít. V SR sú historické (viac ako 100 rokov) staré údaje z Bielych Karpát, novšie (zo 60-tych rokov 20. storočia) z Podunajskej nížiny. Na Slovensku bol druh považovaný za pravdepodobne vyhynutý, v ostatných troch rokoch bol potvrdený na niekoľkých lokalitách na Podunajskej nížine a v Ipeľko-rimavskej brázde.
Ekológia: Rastie vo vlhkých depresiách, v periodicky zaplavovaných zníženinách v poľných kultúrach, na okrajoch poľných ciest, v mlákach a na okrajoch polí, na miestach so silnou disturbanciou, často silne antropogénne ovplyvnených. Jeden z typických zástupcov efemérnych spoločenstiev periodicky zaplavovaných plôch. Kvitne od júna až do septembra.
Juncus sphaerocarpus
Opis: Jednoročná, od bázy rozkonárená rastlina vysoká do 30 cm. Chabá, často poliehavá stonka je listnatá, listy sú úzke, ploché, široké do 1 mm, pošvy sú bez ušiek. Súkvetie je riedke, rozkonárené, slabo ohnuté konáriky vyrastajú z dolnej časti stonky. Kvetný obal pozostáva zo 6 belavozelených, vajcovitých až kopijovitých, hrotitokončistých, do 4 mm dlhých okvetných lístkov, so zeleným stredovým pásikom. Všetky sú blanito obrúbené a v čase zrelosti odstávajú. Plodom je guľovitá, slabo hranatá, plochá, tupá zelenkastá až hnedastá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Druhu je prakticky nemožné – vzhľadom na životnú stratégiu – zabezpečiť územnú ochranu. Početnosť populácií značne kolíše, v klimaticky vhodných rokoch sú na lokalite tisíce jedincov, v na zrážky chudobných rokoch sa nemusí objaviť ani jeden jedinec. Populácie môžu byť likvidované stavebnou činnosťou, vysušovaním pôd, použitím chémie na poliach a podobne. V Českej republike je zaradený medzi kriticky ohrozené (C1t) a chránené druhy (§1). Na Slovensku je sitina guľatoplodá zákonom chránená, zaradená v kategórii zraniteľných (VU) druhov.
Poznámka: Znovuobjavenie sitiny guľatoplodej patrí na Slovensku medzi najvýznamnejšie nálezy ostatných rokov.
Juncus sphaerocarpusJuncus sphaerocarpus
Juncus sphaerocarpus
Foto 5. 7. 2006 (Slovensko, Rimavská kotlina).