Syn.: Juncus sprengelii Willd., Juncus squamosus Link
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité
Juncus squarrosus
Rozšírenie: Európsky druh s ťažiskom výskytu v západnej Európe. Vyskytuje sa na Britských ostrovoch, vo Francúzsku, krajinách Beneluxu, Nemecku, Dánsku, na sever zasahuje do južného Nórska (izolovane ešte severnejšie na Lofotoch) a Švédska, veľmi vzácne na Islande, Faerských ostrovoch a na juhu Grónska. Ďalej v Nemecku, Poľsku, Českej republike, odkiaľ zasahuje výskyt na Slovensko. Vzácne na Pyrenejskom polostrove, v alpskej oblasti, na izolovaných lokalitách v Bielorusku a v európskej časti Ruska.
V ČR roztrúsene, pôvodne pomerne bežne, dnes vzácnejší vplyvom zániku biotopov. Na Slovensku vzácne, výskyt je obmedzený iba na severozápad krajiny – na Kysuciach a Orave, kde zasahuje do podhoria Západných Tatier (v okolí Zuberca).
Ekológia: Vlhké, chudobné pasienky, najčastejšie v porastoch psice tuhej (Nardus stricta), poľné a lesné cesty, vlhké piesky alebo miesta s nezapojeným vegetačným krytom, okraje rašelinísk. Vyžaduje vlhké, kyslé, piesočnato hlinité alebo rašelinové pôdy od podhorského do horského stupňa. Kvitne od júna do augusta.
Juncus squarrosus
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 15–30 cm, s viachlavým, krátkym podzemkom. Tuhé byle sú slabo sploštené, s 1 listom alebo len so širokými, lesklými, žltohnedými bezčepeľovými pošvami. Listy v prízemnej ružici po 5–15, 7–30 × 0,1–0,2 cm, tuhé, žliabkaté, pošvy uškaté. Súkvetie vrcholové, dlhé 3–10 cm s 10–30 kvetmi na 2–3 až 10 cm dlhých konárikoch krážeľa. Lístky 4–5 mm dlhé, ± rovnaké, tmavohnedé, belavo blanito obrúbené, vonkajšie úzko vajcovité, vnútorné kopijovité, tupé, peľnice omnoho dlhšie ako nitky. Plod je vajcovitá, tupá, krátko hrotitá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený predovšetkým intenzifikáciou poľnohospodárstva – „zúrodňovaním“ chudobných lúk a pasienkov, tiež odvodňovaním rašelinísk a v neposlednom rade sekundárnou sukcesiou na opustených a neobhospodarovaných nelesných biotopoch. V Českej republike nie je zaradený v zoznamoch ohrozených ani chránených druhov. Na Slovensku je sitina kostrbatá zaradená v kategórii zraniteľných (VU) druhov, nie je zákonom chránená.
Poznámka: Druh so (sub)atlantickým rozšírením, na severozápadnom Slovensku dosahuje východnú hranicu súvislého rozšírenia.
Juncus squarrosusJuncus squarrosus
Juncus squarrosus
Foto: 5. 7. 2005 (Slovensko, Oravská kotlina), 6. 9. 2006 (Kysuce) a 14. 7. 2009 (Jizerské hory).