Syn.: Primula officinalis (L.) Hill.
Česká jména: dnavá bylina, bylina svatého Petra, bukvice bielá (Černý 1517), bukvice bílá (Hájek 1562), bukvice bílá, podleštka, klič svatého Petra (Zalužanský 1592), prvosenka jarní (Presl 1819), podléska obecná, podlešťka, dnavá, šlakovní nebo mrtvičná bylina, kropáček, Petrův klíč, prvnička (Presl 1846), prvosenka jarní (Sloboda 1852), prvosenka lékařská (Opiz 1852), petrklíč, podléska (Čelakovský 1879), prvosenka jarní (Polívka 1912), prvosenka petrklíč (Dostál 1950), prvosenka jarní (Dostál 1989), prvosenka jarní, petrklíč (Kubát 2002)
Slovenská jména: prvosna leční, prvosenka, bohové klúče, kašička, klúčiky, kropáček, poleštka (Reuss 1853), prvosienka jarná (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Primula veris

Rozšíření: Evropský druh, který se vyskytuje téměř na celém kontinentu, kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí, také v Malé Asii a na Kavkaze. U nás je poměrně hojná.

Ekologie: Roste v dubohabřinách, šípákových doubravách, ve květnatých bučinách a suťových lesích, často i v jejich lemech. Kvete od dubna do května.

Popis: Vytrvalá bylina, 4–20 cm vysoká, stvol přímý, chlupatý, listy v přízemní růžici, řapíkaté, vejčité až vejčitě podlouhlé, měkké, podvinuté, svraskalé, vroubkované až celokrajné. Květy v jednostranném okolíku, vonné, kalich zvonkovitý, bledožlutý nebo bledozelený, od korunní trubky odstálý, koruna žlutá, lem miskovitý. Plodem je tobolka, která je kratší než kalich. Rozlišují se dva poddruhy – P. v subsp. veris s čepelí naspodu chlupatou až olysalou a P. v. subsp. canescens s čepelí naspodu hustě chlupatou až plstnatou, která je častější v teplejších oblastech.

Ohrožení a ochrana: Poddruh P. v subsp. veris patří k vzácnějším taxonům, které vyžadují další pozornost (C4a)., zatímco P. v. subsp. canescens je zařazena mezi taxony nedostatečně prostudované (C4b). Chráněným druhem je v Německu.

Využití: Známá léčivá bylina, používá se do čajových směsí i k výrobě léčiv.
Poznámka: Prvosenka jarní je živnou rostlinou housenek ohroženého motýla pestrobarvece petrklíčového (Hamearis lucina).

Primula verisPrimula veris
Primula veris

Fotografováno dne 10. 4. 2004 (Česko, Morava, Pouzdřanská step).