Syn.: Quercus candida Steud., Quercus nigrescens Raf., Quercus ramosa Dippel, Quercus repanda Michx., nom. inval., Quercus retusa Raf.
Česká jména: dub bílý (Mareček 1999)
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus alba
Rozšíření: Druh východní části USA, kde jeho areál leží v oblasti od jihovýchodní Minnesoty a východního Texasu až po pobřeží Atlantiku, na severu zasahuje i do nejjižnější části kanadských provincií Ontario a Québec, naopak na jihu míjí většinu Floridy.
Ekologie: Roste ve vlhkých i sušších opadavých lesích, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1600 m.
Popis: Opadavý strom, až 25 m vysoký, s korunou širokou až skoro kulovitou. Borka je světle šedá až šedohnědá, zbrázděná, odlupující se; letorosty jsou zelené nebo načervenalé, později šedé, jemně chlupaté až olysalé. Pupeny jsou vejcovité, červenohnědé, lysé; listy jsou řapíkaté, čepele v obrysu obvejčité až úzce eliptické, (8–)12–18(–23) cm dlouhé a (4–)7–11(–16) cm široké, na bázi klínovité, na okraji laločnaté, laloky jsou zaokrouhlené, zářezy dosahují do 1/3–7/8 šířky čepele k hlavní žilce, na vrcholu jsou zaokrouhlené, na líci světle zelené, chlupaté, záhy olysalé, na rubu jsou světle šedozelené, matné nebo lesklé. Květy jsou jednopohlavné, samčí v nicích jehnědách, samičí jednotlivé. Nažky (žaludy) vyrůstají po 1–3, jsou přisedlé nebo na stokách 2,5(–5) cm dlouhých; číška je polokulovitá, zakrývá 1/4 nažky, šupiny jsou přitisklé, chlupaté, žalud je vejcovitý, světle hnědý, (12–)15–21(–25) mm dlouhý a 9–18 mm široký, lysý.
Využití: Dřevo tohoto dubu je odolné, používá se ve stavebnictví, rovněž k výrobě nábytku, vinných sudů (stejně tak na sudy k uskladnění whisky), lodí apod. Původní Američané používali tento strom i k léčení řady zdravotních neduhů.
Poznámka: Druh je značně variabilní ve tvaru listů – od mělce vykrojených až po peřenosečné – rozlišuje se několik infraspecifických taxonů. Od ostatních druhů severoamerických dubů jej lze dobře odlišit podle světle šedozelených listů, které jsou zároveň olysalé a na bázi klínovité.
Quercus albaQuercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Quercus alba
Fotografováno dne 6. 7. 2016 (zámecký park Zruč nad Sázavou).