Syn.: Quercus californica (Torr.) Cooper, Quercus sonomensis Benth. ex A. DC., Quercus tinctoria var. californica Torr.
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus kelloggii
Rozšíření: Severoamerický druh, roste na západě USA (Kalifornie a jihozápad Oregonu). V Kalifornii je nejčastějším druhem listnatého stromu; celková odhadovaná plocha výskytu dubu Q. kelloggii je 361 800 ha.
Ekologie: Roste na svazích a v údolích podhůří a nižších hor, v nadmořské výšce 300–2400 m, v mnoha typech dobře propustných půd. Vyskytuje se ve smíšených lesích nebo v čistých porostech, které jsou obvyklé na stanovištích nepříznivých pro růst jehličnanů nebo v místech častých požárů. Q. kelloggii je chráněn před menšími požáry tlustou kůrou, při zničení nadzemních částí rychle znovu obrůstá z kořenů. Žaludy dozrávají jednou za dva roky.
Quercus kelloggii
Popis: Opadavý strom se širokou zaoblenou korunou, dorůstá výšky 9–25(–36) m, na chudých substrátech může růst i jako velký keř. Větve jsou často pokřivené. Borka je hnědá až černá, zbrázděná do širokých nepravidelných plátů. Mladé větvičky jsou červenohnědé nebo hnědé, lysé. Listy mají řapíky 1–6 cm dlouhé, lysé až hustě chlupaté, čepele jsou v obrysu vejčité nebo široce eliptické až obvejčité, 6–20 cm dlouhé a 4–14 cm široké, na bázi srdčité až tupé nebo okrouhlé, na okraji hluboce vykrajované do 7–11 laloků, které mají několik zubů nebo mělkých špičatých laloků zakončených ostnem; rub čepele je téměř lysý až hustě pýřitý, líc je lysý až slabě pýřitý, žilky vystupují na obou stranách. Žaludy jsou podlouhlé až široce elipsoidní, 2,5–3,4 cm dlouhé, pýřité, zejména na vrcholu; číška zakrývá 1/2–2/3 nažky, je hluboce miskovitá, 13–27 mm vysoká a 20–28 mm široká, šupiny jsou více než 4 mm dlouhé, zašpičatělé až špičaté, hladké, vrcholy volné, zejména na okraji číšky.
Využití: Žaludy jsou potravou pro hospodářská i volně žijící zvířata a byly důležitým zdrojem potravy pro původní Američany; častěji využívané než plody jiných druhů dubu. Dřevo se používá pro výrobu nábytku, palet, ve stavebnictví a jako palivové dříví. Vysazuje se i jako okrasný strom.
Quercus kelloggii
Quercus kelloggii
Quercus kelloggii
Quercus kelloggii
Quercus kelloggii
Fotografováno dne 22. 8. 2014 (USA, Kalifornie, NP Yosemite).