Syn.: Rhododendron ferrugineum Baumg., nom. illeg., Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy ex Schott, nom. illeg., Rhododendron ferrugineum subsp. kotschyi (Simonk.) Hayek
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Systematické zařazení: podrod Rhododendron, sekce Rhododendron, podsekce Rhododendron
Rhododendron kotschyi
Rozšíření: Ukrajinské a rumunské Východní Karpaty, Jižní Karpaty, pohoří Rila a střední Stará planina v Bulharsku, hory severní Makedonie, jižního Srbska a severní Albánie.
Ekologie: Travnaté nebo kamenité horské svahy, horská tundra; na různém geologickém podkladu v polohách mezi 1500 a 2500 m. Kvete v květnu až červenci.
Rhododendron kotschyi
Popis: Nízký, hustý a spíše rozložitý, do 35 až 50 cm vysoký keřík; větévky šupinaté, lysé nebo zpočátku pýřité. Listy stálezelené, řapíky 1–5 mm dlouhé, šupinaté a lysé, čepele podlouhle obvejčité nebo podlouhle eliptické, kožovité, obvykle 10–25 mm dlouhé, 4–8 mm široké, s klínovitou bází, na konci zaoblené nebo tupé, svrchu tmavě zelené a lesklé, rozptýleně šupinaté, naspodu hustěji tmavohnědě šupinaté, drobně vroubkované. Květy v 3–7květých terminálních zhuštěných chocholících, stopky květů 8–20 mm dlouhé, šupinaté a pýřité; kalich 1–3 mm dlouhý, koruna široce nálevkovitá se štíhlou trubkou, 15–20 mm dlouhá a 15–17 mm v průměru, karmínově nebo šarlatově purpurová, růžová nebo vzácně bílá, vně nanejvýš řídce šupinatá a pýřitá, tyčinky obvykle v počtu deseti, 4–7 mm dlouhé, s nitkami na bázi pýřitými, semeníky kónické až vejcovité, 2–3 mm dlouhé, šupinaté, lysé, s čnělkou přibližně stejně dlouhou nebo trochu kratší. Tobolky kónické až vejcovité, 4–6 mm dlouhé, šupinaté.
Nomenklatorická poznámka: Pěnišník karpatský je v botanické literatuře (např. Flora Europaea; Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, 2000) i v internetových databázích (The Plant List, Catalogue of Life) uváděn pod jménem Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy. Toto jméno publikované H. W. Schottem v roce 1851 je však nelegitimní jako pozdní homonymum jména Rhododendron myrtifolium G. Loddiges z roku 1824, které je založené na kulturní rostlině interpretované dříve jako kříženec alpského druhu R. hirsutum s americkým druhem R. minus a později jako R. ponticum. Maďarský botanik L. Simonkai publikoval Rhododendron kotschyi v roce 1887 s citacemi tří starších jmen jako synonym, s uvedením řady lokalit v Jižních a Východních Karpatech, ale bez přímého popisu rostliny. V kontextu publikace a v souladu s dnešními pravidly botanické nomenklatury (Melbourne Code, platným od začátku roku 2012) by mělo být dotyčné Simonkaiovo jméno považováno za korektní jméno pěnišníku karpatského jako tzv. „replacement name“ (dříve nomen novum) staršího nahrazeného synonyma Rhododendron ferrugineum Baumgarten, které je samo pozdním homonymem jména R. ferrugineum L., reprezentujícího příbuzný, ale odlišný taxon.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen k chráněným druhům v Červené knize Ukrajiny.
Rhododendron kotschyi
Rhododendron kotschyi
Rhododendron kotschyi
Rhododendron kotschyi
Fotografováno od 24. do 28. 6. 1991 (Ukrajina, pohoří Černogora, hory Šešul, Petros, Turkul a Špicy).