Syn.: Rosa alpina L.
Česká jména: růže horní (Presl 1819, Opiz 1852), růže převislá (Kubát 2002)
Slovenská jména: ruža ovisnutá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa pendulina
Rozšíření: Středoevropský horský druh, na jih zasahuje až do severošpanělských hor a italské Kampánie, severní areálová hranice probíhá Německem a Polskem, na východ zasahuje do podhůří Karpat na západní Ukrajinu. V ČR je nejhojnější ve středních a vyšších polohách, do teplých nížin sestupuje velmi vzácně. Na Slovensku je rovněž mimo nížiny dosti běžným druhem.
Ekologie: Vlhká, často zastíněná místa kolem potoků, na sutích a skalkách, vystupuje až nad horní hranici lesa do kosodřeviny nebo i do subalpínských křovin. Nejčastěji v podhorských a horských polohách, v Alpách stoupá až do nadmořské výšky 1800 m.
Rosa pendulina
Popis: Keř dorůstající výšky až 2 m, vytvářející kolonie pomocí podzemních výběžků. Větve jsou víceméně přímé, na mladých často s hustými ostny, osténci nebo žlázkami, vrcholové části větví mnohdy zcela bez trnů. Listy jsou lichozpeřené, s 3–4(–5) páry lístků; lístky jsou podlouhlé až vejčité, ostře 2× zubaté, zoubky mají špičky směřující kupředu. Květy jsou nejčastěji jednotlivé; květní stopky mají většinou hustě žláznaté; všechny kališní lístky jsou celistvé, bez přívěsků; korunní lístky sytě růžové až karmínové. Šípky jsou většinou nicí, prodlouženě lahvicovité, jen zřídka hruškovité nebo kulovité, červené, lysé nebo se stopkatými žlázkami a s vytrvávajícími vztyčenými kališními lístky; šípek skrývá početné, žlutavé nažky.
Záměny: Jedna ze snadno rozeznatelných růží, charakteristická listy s více než 5 lístky, nepřívěskatými kalichy a velmi sytě zbarvenými květy; většinou s netrnitými staršími větvemi a lahvicovitými šípky.
Rosa pendulinaRosa pendulina
Rosa pendulinaRosa pendulina
Ohrožení a ochrana: V Maďarsku se jedná o zákonem chráněný druh.
Poznámka: Obtížnost určování růží je daná způsobem jejich rozmnožování. Tzv. šípkové růže z okruhu Rosa canina se vyznačují apomiktickým rozmnožováním, a jejich populace proto mají často charakter klonů udržujících si relativně stabilní znaky (tvar listů, trnů, barva květů, tvar a velikost šípků), avšak nedaleký klon může mít odlišnou znakovou kombinaci. Naproti tomu sexuálně se rozmnožující růže mají standardní širokou vnitropopulační variabilitu. Mezi sexuálně se rozmnožující růže patří i tetraploidní Rosa pendulina (2n=28); její variabilita se projevuje především v hustotě žlázek a trnů a ve tvaru šípků.
Rosa pendulina
Rosa pendulina
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 27. 8. 2005, 2. 6. 2006, 25. 5. 2008 a 5. 6. 2011 (ČR: Dražičky, Muckov a VÚ Boletice; Rakousko: Totes Gebirge, Hinterstoder).