Syn.: Rosa tetrapetala Royle, Rosa wallichii Tratt.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa sericea
Rozšíření: Druh horských oblastí jižní Asie, jehož areál se táhne od severní Indie přes Nepál, Bhútán, jižní Tibet a severní Barmu až do čínských provincií S’-čchuan, Jün-nan a Kuej-čou. Druh je poměrně dost variabilní – poddruh Rosa sericea subsp. omeiensis bývá obvykle klasifikován jako samostatný druh, jsou však rozlišovány čtyři formy, které se většinou rozlišují podle odění na rubu lístků. Rostliny na našich snímcích odpovídají formě Rosa sericea f. pteracantha, která se vyznačuje přítomností širokých a plochých ostnů.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a lesních lemech, v křovinaté vegetaci horských strání a údolí, na kamenitých svazích, v nadmořských výškách zhruba od 2000 až do 4400 m. Kvete od května do června.
Rosa sericea
Popis: Bohatě větvený keř s polokulovitě rozložitým habitem, 1–2(–4) m vysoký. Větve jsou v dolní části přímé, bezlisté, nahoře převislé, lysé nebo štětinaté, buď bez ostnů, anebo s ostny dosti velkými, nápadně širokými a plochými, červeně naběhlými, které mohou vytvářet až zdání křídlatých větví (v případě formy Rosa sericea f. pteracantha). Listy jsou řapíkaté, 3–8 cm dlouhé, lichozpeřené, se (5–)7–11(–13) podlouhlými, vejčitými nebo obvejčitými lístky, které jsou 5–20 mm dlouhé a 3–8 mm široké, na bázi klínovité, u báze lístku celokrajné, výše pilovité, na vrcholu tupé nebo špičaté, na líci zelené, lysé, na rubu chlupaté a nežláznaté (v případě formy R. s. f. sericea), chlupaté a žláznaté (u R. s. f. glandulosa) nebo lysé či olysalé (R. s. f. glabrescens); palisty jsou 0,8–1,5 mm dlouhé, po okraji žláznaté. Květy vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě, jsou bílé, v průměru dosahují 2,5–5 cm, korunní lístky jsou 4, široce obvejčité, na vrcholu vykrojené. Plody jsou obvejcovité až skoro kulovité, karmínově červené až nahnědlé, lysé, dosahují 8–15 mm v průměru, kališní lístky vytrvávají i v době plodu, jsou přímé.
Využití: Atraktivní keř občas i ve střední Evropě vysazovaný ve větších zahradách a parcích, v případě f. pteracantha jistě zajímavý nejen čtyřčetnými květy, ale i tvarem a velikostí ostnů, stejně jako zářivou barvou plodů.
Rosa sericea
Rosa sericea
Rosa sericea
Rosa sericea
Rosa sericea
Rosa sericea
Fotografováno ve dnech 5. 5. a 22. 7. 2018 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).