Syn.: Myosotis arenaria Schrad. ex Schultz, Myosotis micrantha auct. non Pall. ex Lehm., Myosotis verna Opiz
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Syn.: Myosotis myriantha Domin, Myosotis popovii Dobrocz., Myosotis silvatica auct., Myosotis perennis Moench, Myosotis montana Besser, Myosotis macrantha Opiz, Myosotis diplotricha Domin, Myosotis kerneri Dalla-Torre et Sarnth. var. carpaticola Domin, Myosotis parviflora (Schur) Domin
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Syn.: Alsine aquatica (L.) Britt., Cerastium aquaticum L., Stellaria aquatica (L.) Scop., Malachium aquaticum (L.) Fries
České mená: měkoun vodní (Opiz 1852), rožec vodní (Sloboda 1852), křehkejš vodní (Čelakovský 1879), křehkýš vodní (Kubát 2002)
Slovenské mená: měkula vodní (Reuss 1853), mäkkuľa vodná (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité

Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité

Syn.: Tamarix germanica L., Tamariscus germanicus (L.) Scop.
Česká jména: židovinník tuhý (Presl 1846), tamaryšek obecný (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), židoviník německý (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žitvenník vztýčený, tamaryška, boží dřevce (Reuss 1853), myrikovka nemecká (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité

Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité

Syn.: Myricaria germanica var. squamosa (Desv.) Maxim.
Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité

Česká jména: stolístek střídavokvětý (Dostál 1950, Kubát 2002), stolístek střídavolistý (Husák in Slavík 1997 – chybné jméno)
Slovenská jména: stolístok striedavokvetý (Dostál 1950)
Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Syn.: Enydria aquatica Vell., Myriophyllum brasiliense Cambess., Myriophyllum proserpinacoides Gillies ex Hook. et Arn.
Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Syn.: Myriophyllum limosum Hectot ex DC., Myriophyllum pectinatum DC.
Česká jména: stolístek přeslenatý (Polívka 1900, Kubát 2002), stolístek přeslenitý (Dostál 1958)
Slovenská jména: stolístok praslenatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité

Syn.: Myristica aromatica Lam., Myristica moschata Thunb., Myristica officinalis Mart., Myristica officinalis L. f.
Česká jména: macizeň pravá (Presl 1846), muškátovník pravý (Mareček 1997)
Čeleď: Myristicaceae R. Br. – muškátovníkovité

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité