Syn.: Asplenium adulterinum Milde subsp. presolanense Mokry, H. Rasbach et Reichstein
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium presolanense
Rozšíření: Alpy – Alpi Orobie v Itálii a jižní Švýcarsko.
Ekologie: Roste ve štěrbinách vápencových skal a na zídkách společně s dalšími druhy kapradin, především se sleziníkem routičkou (Asplenium ruta-muraria) a puchýřníkem (Cystopteris alpina), přibližně v montánním stupni, v nadmořské výšce kolem 1000 m.
Popis: Drobná skalní, trsnatě rostoucí kapradina podobná sleziníku červenému pravému. Je však drobnější, gracilnější. Vřeteno mladších listů je v horní části zelené, jinak hnědočerné. Lístky jsou téměř okrouhlé, celokrajné nebo mírně vroubkované. Listy rostou obloukovitě, často kopírují podklad.
Ohrožení a ochrana: Tento druh sleziníku je uveden v Červeném seznamu Švýcarska, je zařazen k taxonům nedostatečně prostudovaným (DD).
Poznámka: Rostliny vznikly hybridizací Asplenium viride × A. trichomanes, vyskytují se na poměrně malém území na jihu Alp, kde jsou však místy poměrně hojné. Na rozdíl od sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) nejsou vázány na hadce, ale na vápenec.
Asplenium presolanense
Asplenium presolanense
Fotografováno dne 12. 6. 2009 (Itálie, Alpi Orobie, sedlo Presolano; fotografie byly pořízeny během expedice Botanické zahrady hl. m. Prahy).