Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium adiantum-nigrum
Rozšíření: Areál rozšíření tohoto druhu je značně nespojitý, jeho centrum se nachází v jižní Evropě, zasahuje do severní Afriky, Makaronésie (Kanárské i Azorské ostrovy, také kapverdský ostrov Fogo) i Malé Asie, na východ proniká na Ukrajinu, Kavkaz a do Střední Asie. Vzácně se vyskytuje i v Severní Americe, jihovýchodní Asii, Austrálii a jižní Africe. Ve střední Evropě je velmi vzácný, u nás je udáván jen z několika lokalit.
Ekologie: Roste velmi vzácně ve štěrbinách skal suťových lesů, v pásmu od pahorkatiny do podhůří. Doba zralosti výtrusů srpen až září.
Popis: Vytrvalá kapradina s přezimujícími listy, které jsou 10–25(–35) cm dlouhé, 5–8(–10) cm široké, listová čepel lesklá, kožovitá, v obrysu vejčitá, 2–3(–4)krát zpeřená, vřeteno zelené nebo světle hnědé, listové úkrojky posledního řádu vejčité až široce vejčité, v dolní části celokrajné, v horní osinkatě zubaté, řapík delší nebo stejně dlouhý jako čepel, černohnědý.
Ohrožení a ochrana: Populace sleziníku netíkovitého jsou většinou nevelké, naše území se nachází na severu jeho přirozeného areálu. Je značně vzácný, byl proto zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh potencionálně ohrožený (NT), i zde zákonem chráněný (§). Je uveden také v červených seznamech Rakouska, Německa, Švýcarska, Polska, Slovinska a Ukrajiny.
Asplenium adiantum-nigrumAsplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Fotografováno dne 25. 6. 2005 (Česko, Český ráj, v PR Příhrazské skály).