Syn.: Asplenium resectum Sw., Asplenium szechuanense Ching, Asplenium trapeziforme Wall. ex Hook.
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium unilaterale
Rozšíření: Tropický druh, jeho areál zasahuje od kontinentální Afriky (od Guineje až po Tanzánii) přes Komory, Madagaskar, Maskarény (Réunion a Mauritius) a Seychely do jihovýchodní Asie, kde roste od Indie, Malajsie až po Japonsko, zasahuje i do severní Austrálie, v Oceánii se vyskytuje nejdále v Polynésii.
Ekologie: Velmi vlhkomilný druh, roste na zastíněných místech na mechatých skalkách, často ve vodopádech, na místech s velmi stabilní a vysokou vzdušnou vlhkostí.
Asplenium unilaterale
Popis: Velmi jemná kapradina s plazivým oddenkem, pokrytým černohnědými kopinatými plevinami. Listy jsou oddálené, přímé nebo svěšené, řapíkaté, řapík je žlábkovitý, 5–30 cm dlouhý, černohnědý, lesklý; čepel je velmi tenká (až průsvitná), v obrysu podlouhlá až kopinatá, 10–25 cm dlouhá a 4–10 cm široká, jednoduše zpeřená, s 10–22 páry lístků; lístky jsou nápadně asymetrické, 0,6–1,3 cm dlouhé, na straně k bázi až pod vrchol téměř celokrajné a teprve pod vrcholem vroubkované, v celokrajné části tvoří paradoxně okraj střední žilka, na straně k vrcholu listu již od báze lístku s úzkými, nehlubokými, nejvýše do 1/3 plochy zasahujícími zářezy; kupky výtrusnic prodloužené, čárkovité, kryté lištovitými ostěrami.
Asplenium unilaterale
Asplenium unilaterale
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 12. 9. 2008 (Réunion, St-Benoît: kaňon Riviére des Marsouins).