Čeľaď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité / slezinníkovité
Asplenium ascensionis
Rozšírenie: Endemit ostrova Ascension v južnej časti Atlantického oceánu. Je známy len z centrálnej časti ostrova, areál zaberá približne 3,95 km2 a zahŕňa Green Mountain a okolie.
Ekológia: Na ostrove pomerne rozšírený druh, ktorý vytvára relatívne stabilné populácie hlavne na skalných previsoch s dostatkom vzdušnej vlhkosti. Rastie vzácne i v starých kamenných múroch. Vyskytuje sa v nadmorskej výške od 430 do 770 m.
Asplenium ascensionis
Opis: Papraď s krátkym podzemkom. Listy sú v obryse podlhovasto kopijovité, 25–40 cm dlhé, jednoducho perovito zložené, kostrnka listu je zelená až červenohnedá, lístky sú protistojné alebo striedavé, sediace, okrouhle eliptické až podlhovasté, maximálne 2 cm dlhé, zubaté až plytko laločnaté. Na rube lístkov sú podlhovasté kôpky výtrusníc.
Ohrozenie a ochrana: V 19. storočí bol druh A. ascensionis Josephom Hookerom opísaný ako na ostrove pomerne rozšírený, vytvárajúci rozsiahle kobercové porasty. Vplyvom rozšírenia invazívnych rastlín sa však z tohoto svojho pôvodného prostredia vytratil. V Červenom zozname IUCN je zaradený do kategórie zraniteľných druhov (VU). Výtrusy boli uložené do semennej banky.
Asplenium ascensionis
Asplenium ascensionis
Foto v novembri 2014 (Ascension, Green Mountain).