Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helichrysum retortoides
Rozšíření: Endemit nevelkého území v jižní Africe, vyskytuje se výhradně v Dračích horách (Drakensberg), v příhraničních oblastech Jihoafrické republiky a Lesotha.
Ekologie: Roste na travnatých a kamenitých stanovištích ve vysokohoří, na skalních terasách, ve štěrbinách, mezi balvany, v nadmořské výšce od 2200 až do 3350 m. Kvete od září do prosince.
Helichrysum retortoides
Popis: Vytrvalá bylina až nízký polokeřík s hlavními větvemi poléhavými, kořenujícími a květonosnými větvemi přímými, až 20 cm dlouhými, hustě olistěnými. Listy jsou podlouhle eliptické až kopisťovité, až 10 mm dlouhé a 3 mm široké, na líci jemně hedvábitě chlupaté, na rubu běloplstnaté. Úbory vyrůstají jednotlivě na konci větví, jsou přisedlé, až 20 mm dlouhé; zákrovní listeny vyrůstají zhruba v 9 řadách, které se střechovitě překrývají, vnější listeny jsou mnohem kratší a širší než listeny vnitřní, vnější jsou hnědé až karmínově červené, vnitřní bílé nebo narůžovělé, mnohem delší než květy, které jsou jen trubkovité, žluté. Plodem je elipsoidní nažka, asi 1,75 mm dlouhá, s chmýrem.
Helichrysum retortoides
Helichrysum retortoides
Helichrysum retortoides
Helichrysum retortoides
Helichrysum retortoides
Helichrysum retortoides
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 22. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Royal Natal National Park, úbočí masivu Sentinel).