Syn.: Hieracium polychaetum Čelak., Pilosella flagellaris (Willd.) P. D. Sell et C. West
Česká jména: jestřábník výběžkatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: chlpánik výbežkatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium flagellare
Rozšíření: Evropský taxon, roste od Španělska po Finsko, jižní hranice probíhá Švýcarskem, Srbskem a Rumunskem, na východ zasahuje do středního Ruska. Druhotný výskyt byl zaznamenán na Britských ostrovech a v Severní Americe. V ČR roste zejména na severu a východě, především v oblastech mezofytika: těžiště výskytu v Čechách leží zhruba mezi Českou Lípou, Orlickými horami a Litomyšlskem, na Moravě od podhůří Jeseníků po Beskydy. Na Slovensku roste roztroušeně v karpatských pohořích.
Ekologie: Provází mezofilní louky, okraje křovin i komunikací, na kyselých i neutrálních horninách; v ČR vystupuje v Hrubém Jeseníku až do nadmořské výšky okolo 1400 m.
Hieracium flagellare
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhými, tlustými, olistěnými nadzemními výběžky; lodyhy jsou přímé, 12–40 cm vysoké, dole s jednoduchými a hvězdovitými chlupy, nahoře i s přimíšenými černými stopkatými žlázkami. Přízemní listy tvoří růžici, jsou celokrajné, obkopinaté, (4–)6–12(–16) cm dlouhé a 1,4–2,2(–2,6) cm široké, trávozelené, na vrcholu zaokrouhlené a s nasazenou špičkou, na líci s řídkými jednoduchými chlupy, na rubu s početnými chlupy hvězdovitými. Květenství tvoří 2–6 úborů v mělce vidlicovitém vrcholíku; stopky úborů a zákrov nesou roztroušené dlouhé světlé jednoduché chlupy, krátké černé stopkaté žlázky a husté bílé hvězdovité chlupy; zákrov je (8–)9–11(–12) mm dlouhý, zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, černozelené, nápadně světle lemované; květy jsou jazykovité, až 10 mm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou žlutá. Nažky jsou 1,6–2 mm dlouhé, tmavé.
Záměny: Vidličnatě větvené květenství s poměrně velkými úbory poukazuje na hybridizaci s jednoúborným druhem Hieracium pilosella; na tento druh poukazuje rovněž typ výběžků. Předpokládá se, že druhým rodičem je Hieracium caespitosum. Naše populace zřejmě představují stabilizované produkty dávných hybridizačních událostí.
Ohrožení a ochrana: Nepříliš hojný druh, vázaný na stanoviště, které z přírody v poslední době mizí. Proto je v Červeném seznamu ČR zařazen do kategorie ohrožených taxonů (C3).
Hieracium flagellare
Hieracium flagellare
Hieracium flagellare
Hieracium flagellare
Fotografováno dne 28. 6. 2013 (Dánsko, Srøland).