Uprostřed zarostlého lesa v zámeckého parku v Liblicích (okres Mělník) se ukrývá pravý ráj botanika. Na malé ploše 2,3 ha se setkáme s celou řadou vzácných rostlin.
Slatinná louka u Liblic
Vlhká louka hostí typické druhy těchto stanovišť jako kostival český (Symphytum bohemicum), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ocún jesenní (Colchicum autumnale), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) a jiné.
Slatinná louka u Liblic
Poměrně malé území překvapí rozmanitostí a četností vstavačovitých rostlin. Najdeme zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) v bílé i růžové formě, bradáček vejčitý (Listera ovata), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vstavač vojenský (Orchis militaris). Skutečnou perlou je rudohlávek bahenní (Anacamptis palustris), který se zde nachází na jedné ze svých posledních lokalit na našem území.
Slatinná louka u Liblic
Je potěšující, že všechny zde uvedené rostliny tvoří na lokalitě početné populace. Louka se pravidelně kosí a udržuje se tak její vysoká diverzita.
Slatinná louka u Liblic
Fotografováno dne 26. 5. 2007.