V těsné blízkosti obce Písty (okres Nymburk) se nachází na ploše 3,7 hektaru jeden z posledních dochovaných písečných přesypů ve středním Polabí. Nalézá se v nadmořské výšce 180 až 190 m, za chráněné území byla tato lokalita vyhlášena už v roce 1951.
Písečný přesyp u Píst
Tato dosud pohyblivá duna se zde vytvořila během čtvrtohor. Labe, které zde několikrát změnilo své řečiště, přineslo do tohoto prostoru značné množství štěrku, štěrkopísku a písku. Geologický podklad tvoří vlastně štěrkopísková terasa, ze které byly působením větru vyvanuty nejjemnější částice písku, které se na terase nakupily v podobě nánosů vátého písku.
Písečný přesyp u Píst
Z typických pískomilných rostlin se na této lokalitě vyskytuje například paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), vzácná kostřava písečná (Festuca psammophila), smělek sivý (Koeleria glauca), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a možná i velmi vzácný kolenec pětimužný (Spergula pentandra) – avšak potvrzení jeho zdejšího výskytu se ani nám v posledních letech nepodařilo. V blízkém okolí přesypu najdeme i vřes obecný (Calluna vulgaris) a pavinec horský (Jasione montana).
Písečný přesyp u Píst
Vrchol přesypu a jeho severní svah byl v minulosti nevhodně zalesněn, setkáme se tady s řadou druhů dřevin, nejnápadnější jsou porosty borovice lesní (Pinus sylvestris), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) i břízy bělokoré (Betula pendula).
Písečný přesyp u Píst
Lokalita je velmi cenná i pro svou mykoflóru. Roste tu například hvězdovka límečková (Geastrum striatum), kořenitka nadmutá (Rhizina undulata) nebo vzácná škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium).
Písečný přesyp u Píst
Kromě této duny u Píst najdeme v Česku ještě další písečné přesypy v přírodní rezervaci Duny u Sváravy (Polabí), na Moravské Sahaře (Moravský Písek, Bzenec) a v přírodní rezervaci Písečný přesyp u Vlkova (Třeboňsko).
Písečný přesyp u Píst
Fotografováno dne 30. 10. 2007.