Chráněné území se nachází západně od okraje obce Vortová (okres Chrudim – mapa) a zahrnuje stejnojmenný rybník a na něj navazující vlhké louky. Při vyhlašování byl do přírodní památky na jejím západním okraji nepříliš vhodně začleněn smrkový les. Celková rozloha chráněného území vyhlášeného v roce 1990 je 29,81 ha. V minulosti bylo území narušeno odvodněním a regulací potoka.
Návesník
Rybník je využíván pro extenzivní chov ryb a v jeho litorálu roste hojně přeslička poříční (Equisetum fluviatile). Na rybník navazují vlhké, většinou rašelinné louky, k okrajům chráněného území přechází až v mezofilní ovsíkové a polokulturní louky. Na vlhkých loukách roste poměrně hojně prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), ale i všivec bahenní (Pedicularis palustris). Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) se tu vyskytuje poměrně vzácně, hojnější je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia).
Návesník
Na vlhkých loukách roste hojně škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides) a řada druhů ostřic, které místy tvoří větší porosty. Je to zejména ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. Davallova (C. davalliana), o. příbuzná (C. appropinquata), o. blešní (C. pulicaris) a o. přioblá (C. diandra). Na sušších místech se objevují ostrůvky vegetace ze svazu Nardion, kde rostou všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z území je udávám výskyt bublinatky jižní (Utricularia australis). Za pozornost stojí několik zakrslých stromků smrku rostoucích u rybníka.
Návesník
Z bryologického hlediska jsou nejzajímavější rašelinějící místa poblíž rybníka. Zde se vyskytuje Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, Tomentypnum nitens, Dicranum bonjeanii, Plagiomnium elatum, Sphagnum palustre, Sphagnum flexuosum nebo S. warnstorfii. Poměrně hojně zde rostou druhy Aulocomnium palustre, Campylium stellatum, Straminergon stramineum, Calliergonella cuspidata nebo Polytrichum commune.
Dnes jsou louky jednou ročně sečeny, z toho 5 hektarů je sečeno ručně. Na rašelinných loukách byla prováděna redukce náletů.
Návesník
Fotografováno ve dnech 24. 5. 2007 a 16. 9. 2009.