Jihomoravský rybník Nesyt patří se svou nejednoznačnou výměrou asi 300 ha k plošně největším u nás a na Moravě je vůbec největší. Byl vybudován v 16. století na potoce Včelínek u obce Sedlec a dnes je součástí NPR Lednické rybníky zřízené především k ochraně vodního ptactva.
Nesyt
Pro zdejší květenu je významné, že se zde v třetihorách nacházel mořský záliv, pozůstalé zkameněliny mechovek nebo ulit mořských plžů lze nalézt v nedaleké pískovně v části zvané Mušlov a mořská sůl usazená v podloží se dnes vyplavuje na povrch. Tím je podmíněn vznik slanisk, jak na březích Nesytu, tak v jeho okolí (NPR Slanisko u Nesytu).
Nesyt
Rybník je obrouben pásem vrb a topolů, na něj navazují místy rozsáhlé rákosiny, tvořené hlavně rákosem obecným (Phragmites australis), a dále od vody husté porosty komonice zubaté (Melilotus dentatus), kde lze nalézt i zajímavější druhy, jako je proskurník lékařský (Althaea officinalis). Ještě blíže břehu roste nižší vegetace hlavně jednoletých druhů, jako jsou rdesna (např. Persicaria lapathifolia), dvouzubce, šáchor hnědý (Cyperus fuscus), merlík červený (Chenopodium rubrum), šťovík mořský (Rumex maritimus), sítina článkovaná (Juncus articulatus), halucha vodní (Oenanthe aquatica), pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus), rozrazil vodní (Veronica catenata), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), sítina smáčknutá (Juncus compressus), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa) aj.
Nesyt
Z druhů slanomilných se zde běžně nalézají jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides), štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica), solenka Valerandova (Samolus valerandi), zblochanec oddálený (Puccinellia distans). Jako velmi vzácné jsou odtud uváděny merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), šťovík bahenní (Rumex palustris) a odemka vodní (Catabrosa aquatica). Vyskytují se zde i nepůvodní druhy, např. kokotice ladní (Cuscuta campestris).
Nesyt
Za pozornost stojí též vodní rostliny, rostou zde i některé vzácnější druhy, jako jsou lakušník Rionův (Batrachium rionii) nebo l. Baudotův (Batrachium baudotii).
Nesyt
Fotografovali Radim Cibulka a Martin Smatana, dne 23. 8. 2014.