Malá oblast zahrnuje několik ostrovních skupin na jihu Atlantského a Indického oceánu. Nejvýznamnější je skupina s ústředním ostrovem Tristan da Cunha a souostroví Kerguéleny. Ostrovy jsou vulkanického původu a mnohé z nich jsou velmi mladé. Klima je ovlivněno polohou v oceánu, je tedy chladné a vlhké, na některých z ostrovů jsou ledovce.
Zdejší rostlinstvo je tvořeno především keříčkovými společenstvy a hojností kapradin, větší keře jsou jen na některých ostrovech. Ve flóře je zastoupeno jen několik desítek druhů cévnatých rostlin, ale přesto je zde poměrně vysoká míra endemismu; endemické jsou dokonce 2 rody. Většina druhů má vztah ke květeně Ohňové země; největší dřevina Phylica arborea (Rhamnaceae) má nejbližší příbuzné na Réunionu. Flóra byla ovšem destruována v průběhu čtvrtohor; v třetihorních sedimentech byly nalezeny doklady o přítomnosti araukariových lesů.

Podpis

Tachtadžjan
Oblast subantarktických ostrovů zahrnuje tyto dvě floristické provincie:

Nightingale Island
Celkový soupis druhů, které se vyskytují v Oblasti subantarktických ostrovů a zároveň zastoupených v databázi webu BOTANY.cz: